Utbildning och HSE

Som expert på bitumen erbjuder Nynas olika utbildningsprogram, seminarier och utbildningsevenemang om ämnen med koppling till bitumen, emulsioner, polymermodifierade bitumen (PMB), etc. Vi tar även upp alla HSE-aspekter som är relevanta för branschen.

Som expert på bitumen erbjuder Nynas olika utbildningsprogram, seminarier och utbildningsevenemang om ämnen med koppling till bitumen, emulsioner, polymermodifierade bitumen (PMB), etc. Vi tar även upp alla HSE-aspekter som är relevanta för branschen.

Utbildning och HSE

Bitumenutbildning är viktigt. Med rätt utbildning kan du välja den rätta produkten och tillämpa den på rätt sätt för att få de egenskaper du vill ha samtidigt som du kan undvika alla oönskade biverkningar. Som expert på bitumen erbjuder Nynas olika utbildningsprogram, seminarier och utbildningsevenemang om ämnen med koppling till bitumen, emulsioner, polymermodifierad bitumen (PMB), etc. Vi tar även upp alla HSE-aspekter som är relevanta för branschen. Våra utbildningstjänster kan bidra till att din personal följer med i utvecklingen.

Anpassad utbildning

Inom Nynas kan vi anpassa utbildning och kunskapsutbyte för särskilda grupper som består av den operativa ledningen, tekniska chefer, inköpare eller personal på fältet. Utifrån dina specifika behov kan vi skräddarsy utbildningspaket för alla nivåer inom din organisation. Vi är väl utrustade för att genomföra utbildning inom alla aspekter, t.ex. bitumenkemi, bitumentestning, emulsioner och bindemedelstillämpningar. Detta kan genomföras internt inom din organisation, hos Nynas eller tillsammans med branschorganisationer.

Utbildning på plats om säker hantering, leverans och förvaring

Bitumen måste hanteras med försiktighet. Vi ser det som vårt ansvar att erbjuda dig den utbildning som din personal behöver för att hantera den på rätt sätt. För att ge dig råd om säkerheten måste du utgå från den specifika anläggningen. Bara då kan du se utmaningarna och komma på lösningar. Därför erbjuder vi
råd och utbildning på din anläggning vad gäller bästa praxis inom säker hantering, leverans och förvaring på din anläggning. Vi tar upp alla bitumenrelaterade HSE-aspekter som du kan behöva ta hänsyn till.

Seminarier och forum

I egenskap av att vara ett internationellt branschledande företag samlar vi in information från olika delar av världen om bitumen- och asfaltsutveckling. Tack vare vår närvaro i hela Europa kan vi följa i vilken riktning marknaden är på väg. Vi kan omvandla våra observationer och uppfattningar till framtida produkter för dig genom skräddarsydda seminarier och forum om olika aspekter av bitumen, t.ex.: trender, nya tillverkningsmetoder, nya tillämpningar, framtida möjligheter, miljöaspekter och blandningsteknik och tillämpningar.

Specifika ämnen kan handla om förändringar inom raffinaderiindustrin, hur bitumenemulsioner ska beredas, vilka typer av egenskaper hos bitumen som behövs för en polymerblandning, hur bitumentestning ska utföras och jämförelser av olika bitumengrader.

Ibland är dessa seminarier och forum utformade för att ge utrymme för en tvåvägskommunikation mellan dig och oss och ibland kan en bredare deltagargrupp bidra till diskussionen.

NYNAS BITUMEN SÄKERHET

Säkerhet


Säkerheten kommer först i vår bransch och vi vill hålla alla våra kunder informerade, både på lednings - och operativ nivå, genom att dela med oss av den senaste informationen vad gäller säkerhet och praktisk vägledning vid hantering av bitumen. Läs mer om Säkerhet