NYBIT E

Som specialist på bitumen vet Nynas hur viktig konsistensen hos bitumen är för emulsionstillverkaren. Därför kan Nynas erbjuda ett brett sortiment av bitumen med en enhetlig kvalitet och som har valts ut speciellt för produktion av emulsioner, bindemedlen i Nybit E-serien.
NYNAS BITUMEN NYBIT E
  • Konsekvent och garanterat ursprung
  • Lätt att emulgera
  • Med ett naturligt surt pH-värde och kräver därför inga tillsatser för att öka syravärdet
  • Konsekvent syravärde leverans efter leverans
  • Mindre känslig för åldrande och fysisk härdning över tid

Nybit E-bindemedlen kan användas med alla standardemulgerare och emulsionerna kan produceras med hjälp av konventionell utrustning. Nynas expertteam och speciallaboratorier hjälper dig gärna med formuleringar av dina emulsioner om det behövs.

Produktinformation

Vi tillhandahåller CE-märkt bitumen för beläggningsapplikationer i enlighet med tillämpliga EN-specifikationer. CE-märkningen är en officiell EU-bekräftelse på att våra produkter uppfyller produktspecifikationerna och de viktigaste kraven i byggproduktdirektivet.

Välj bara din produkt så hittar du all information du behöver om våra produkter – inklusive säkerhet, produkt- och CE-datablad.

 

Nybit E
PDS SDS
Nybit E
Nybit E 190
NYBIT E CASE STUDY

Case study

Expressway S10 (Montaniec, Poland)


The expressway is S10 between Szczecin (Poland’s largest Baltic seaport) and Motaniec, in the north west of the country; it carries 17,000 vehicles a day, 12% of these heavy goods vehicles. Read more about Expressway S10 (Montaniec, Poland)

Fler referensobjekt

Vi är mer än detta


Vi är glada att du är intresserad av våra produkter. Kontakta din lokala Nynasrepresentant om du har frågor om våra produkter och tjänster. Förutom högkvalitativ bitumen och tillförlitliga leveranser kan vi dela med oss av våra kunskaper om lösningarna som erbjuder den högsta kvaliteten och som levererar det mervärde du behöver. Du behöver bara fråga.

Kontakt

Benny Jandér

Key Account Manager Bitumen Nordic, Country Sales Manager Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number benny.jander@nynas.com

Fredrik Andersson

Head of Sales North

mobile number +46 70 344 64 63

Niclas Krona

Sales Manager

mobile number +46-72-501 72 58
email number niclas.krona@nynas.com

Shadi Tentak

Distribution Manager

phone number +46 8 602 13 29
email number shadi.tentak@nynas.com