Fungerar bra med kimrök i gummit

Efter frågor från kunder beslutade Nynas att studera hur företagets biobaserade olja NYTEX® BIO 6200 fungerar i gummiformuleringar baserade på kimrök (carbon black).


Carlo Silvestri is a Senior Technical Advisor at Technical Development and Market Support, Nynas Naphthenics. He joined Nynas in 2021.

Den senaste jämförande studien från Nynas gummilabb (Rubber Compounding Lab) visar att företagets biobaserade däckolja NYTEX BIO 6200 fungerar utmärkt i gummiformuleringar förstärkta med kimrök och breddar därmed den biobaserade däckoljans tillämpningsområde.

- Tidigare publicerade resultat från jämförande studier har varit baserade på gummiformuleringar förstärkta med kiseldioxid och avsedda för högpresterande slitbanemönster. De studierna, tillsammans med prestandatest i verkliga däck, har gett mycket goda resultat för viktiga egenskaper, vilket bekräftar att NYTEX BIO 6200 fungerar minst lika bra i däck som konventionella mineraloljor utan behov av någon större omformulering, förklarar Carlo Silvestri, teknisk rådgivare för däck- och gummioljor hos Nynas Naphthenics.

NYTEX BIO 6200 tillverkas med förnybara råmaterial och ger däcktillverkare extra fördel i form av hållbarhet samtidigt som den bibehåller prestandan hos nuvarande mineraloljor. Den biobaserade alternativa däckoljan, som rankas som ett av de viktigaste hållbarhetsprojekten av branschtidskriften European Rubber Journal, tillgodoser också Nynas åtagande att proaktivt bidra till en mer hållbar utveckling.

- NYTEX BIO 6200 har studerats ingående i vårt gummilabb (Rubber Compounding Lab) och vi fortsätter att bredda utvärderingen till att omfatta fler och fler kategorier av formuleringar, konstaterar Carlo Silvestri.

Så när några av Nynas kunder uttryckte intresse för hur den biobaserade oljan skulle fungera i gummiformuleringar baserade på kimrök utarbetade företagets gummispecialister en jämförande studie.

Gummiformuleringar gjorda med den biobaserade oljan prestandatestades tillsammans med konventionella formuleringar för användning i slitbanemönster på däck såväl som i sidoväggarna. I enlighet med den allmänna trenden inom däckmarknaden användes TDAE och MES som referensoljor för slitbana respektive sidovägg.

- Formuleringarna var relativt enkla, vilket innebär att de är lätta att reproducera och av intresse för ett brett spektrum av kunder, säger Carlo Silvestri.

Olja ersattes i förhållandet 1:1 utan ytterligare omformulering när proverna bereddes i Nynas-labbets mixer. Blandningen utfördes enligt standardprocedurer och den biobaserade oljan medförde inga specifika problem för bearbetningen.

Viktiga egenskaper såsom viskositet, stabilitet, härdningstid, vridmoment, hårdhet, draghållfasthet, brott-töjning och nötning samt dynamiska egenskaper mättes för respektive formulering. Resultaten för de biobaserade gummiformuleringarna överensstämde i stort sett med resultaten för referensblandningarna, se figur 1 och 2 nedan.

- Detta bekräftar att NYTEX BIO 6200 fungerar bra även i polymerblandade formuleringar med kimrök som fyllmedel. De senaste resultaten visar att vår biobaserade olja är ett lämpligt alternativ i samtliga gummiformuleringar för däck utan behov av omformulering och med hållbarhet som ett extra plus för däcktillverkarna, förklarar Carlo Silvestri.