Högakustenbron i Ångermanland, Sverige

Högakustenbron är en av världens största hängbroar. Det geografiska läget ställer stora krav på brons isolerings- och beläggningssystem. Medeltemperaturen i området på vintern ligger kring -20 grader med variationer ner till -40 grader, medan termometern sommartid kan pressa sig upp mot 30-gradersstrecket.
NYNAS BITUMEN NYNAS ENDURA F2
  • FALLSTUDIE Bro
  • PRODUKT Nynas Endura F2
Nynas Endura F2 är ett högmodifierat bindemedel med stor flexibilitet och motstånd mot deformation samt goda egenskaper vid låg temperatur.

Bakgrund

Högakustenbron är en av världens största hängbroar. Det geografiska läget ställer stora krav på brons isolerings- och beläggningssystem. Medeltemperaturen i området på vintern ligger kring -20 grader med variationer ner till -40 grader, medan termometern sommartid kan pressa sig upp mot 30-gradersstrecket.

Brobygget föregicks av ett betydande utredningsarbete. Totalt testades åtta olika system innan man slutligen valde polymergjutasfalt för skydds- och bindlagret samt en polymermodifierad stenrik asfaltbetong till slitlagret.

Den ursprungliga beläggningen på Högakustenbron har legat orörd ända sedan 1997. Det är en imponerande tidsrymd med tanke på trafikintensiteten på vägsträckan samt den höga andelen dubbdäck och rikliga användningen av salt på vintern. För att förebygga framtida sprickbildning och stensläpp bestämde Trafikverket att under 2012 lägga ett nytt slitlager på bron.

Lösning

Precis som 1997 levererade Nynas det polymermodifierade bindemedlet – Endura F2, som i princip är identiskt med bindemedlet som användes för 15 år sedan – medan Skanska ansvarade för asfalteringen.

Enligt väghållaren var beläggningen i förvånansvärt bra skick med tanke på att den har legat så länge. Hade det varit en vanlig väg hade man väntat ytterligare något år, men för den här typen av broar är säkerhetsmarginalen extra väl tilltagen.

Även kvalitetskraven har varit hårda. Förutom att värma upp ytan till 70 grader innan beläggningen kom på plats, för att säkerställa bra vidhäftning mot gjutasfalten, har man använt självklistrande läggare. Dessutom var man tvungen att använda statiska vältar eftersom brokonstruktionen kan ta skada av kraftiga vibrationer.

Detaljer

Totalt gick det åt 2 200 ton asfaltmassa till de 26 000 kvadratmeter som de fyra vägbanorna om vardera 1 800 meter omfattar. Slitlagrets tjocklek bestämdes till 35 mm. 

Den här typen av polymermodifierad asfaltmassa är väldigt elastisk. Det är en avgörande fördel med tanke på att bron rör sig en del. Med en konventionell massa riskerar man att få sprickor i beläggningen. Det kan i sin tur leda till att stenar släpper, som sedan skaver bort färg på vajrar och balkar med kostsamma rostskador som följd.

Nynas kommer att återvinna bindemedlet från den gamla uppfrästa asfaltmassan för vidare analyser. På så sätt hoppas man få en bra bild av förändringar över tiden på ett polymermodifierat bindemedel, vilket kan ge viktigt information för det fortsatta produktutvecklingsarbetet.

Ladda ned denna information om hur Nynas Endura F2 användes vid Högakustenbron, Ångermanland, Sverige, som pdf.

PLATS Högakustenbron i Ångermanland, Sverige

UPPGIFT Nytt slitlager på broyta

UPPDRAGSGIVARETrafikverket

ENTREPRENÖR Skanska

DATUM Juli 2012

Utvalda produkter

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email