Motorväg E4, trafikplats Kropp, Helsingborg

Under sommaren 2010 genomfördes storskaliga beläggningsarbeten vid trafikplats Kropp, där motorvägarna E4 och E6 möts. Kunden, Trafikverket, valde att använda Nynas Endura F1 istället för gummiasfalt på ett testavsnitt där den gamla betongvägen belades med ett 40 mm tjockt asfaltsskikt.
NYNAS BITUMEN NYNAS ENDURA F1
  • FALLSTUDIE Motorväg
  • PRODUCT Nynas Endura 
Nynas Endura F1 är ett högmodifierat bindemedel i Premium-sortimentet. Produkten har mycket god bearbetbarhet och är specialutvecklad för att ge en optimal balans mellan slitstyrka och flexibilitet.

Krav

Fullskaliga försök med flexibla slitlager pågår i Sverige. Förhoppningen är att flexibel bitumen kan visa sig vara en nyckelkomponent vid reparation av slitlager med betydande sprickbildning

Lösning

Nynas spelar en central roll genom de specialiserade bindemedel som företaget har utvecklat under årens lopp. Nynas har sedan 2010 marknadsfört en högmodifierad, ”mjuk” bitumenprodukt i sitt sortiment Performance Programme, i underkategorin ”Premium”. Den heter Nynas Endura F1. Detta bindemedel skapar nya möjligheter när det gäller att åtgärda reflektionssprickor.

Detaljerad information

Först genomfördes laboratorietester för att bedöma deformationsegenskaperna hos Endura F1. Därefter genomfördes flera framgångsrika försök under 2009 då Nynas Premium-produkten jämfördes med en konventionell polymermodifierad bitumen genom att båda produkterna användes på äldre betongvägar. För att bredda utvärderingen gjordes en jämförelse på vägavsnitt där ytskiktet hyvlats bort och glasfiberförstärkt nät lagts över betongskarvarna som sedan täcktes med ett bindlager samt ett tunt slitlager.

Sammantaget bekräftar testerna de mycket goda egenskaperna hos Endura F1. Den nya produkten kombinerar flexibiliteten hos mjukbitumen med den slitstyrka som polymermodifieringen ger. Tack vare den skräddarsydda sammansättningen blir resultatet en mycket flexibel asfaltsyta.

Under sommaren 2010 genomfördes storskaliga beläggningsarbeten vid trafikplats Kropp, där motorvägarna E4 och E6 möts. Kunden, Trafikverket, valde att använda Nynas Endura F1 istället för gummiasfalt på ett testavsnitt där den gamla betongvägen belades med ett 40 mm tjockt asfaltsskikt.

NCC Roads och Trafikverket, som beställt arbetet, förlitar sig på att Nynas Endura F1 kommer att bidra till att minska rörelserna i det underliggande betonglagret. Med en konventionell lösning skulle det ha funnits en risk för att den stela asfalten hade spruckit över betongskarvarna, en process som ger upphov till så kallade reflektionssprickor.

Det finns dock starka belägg för att Endura F1 är mer än bara ett effektivt alternativ för att ersätta äldre betongvägar med asfalt. Ett annat potentiellt användningsområde är mindre vägar med omfattande sprickbildning som t.ex. beror på åldrande slitlager.

PLATSENS NAMN Motorväg E4, trafikplats Kropp, Helsingborg

UPPGIFT Beläggning av en betongväg med reflektionssprickor

KUND Trafikverket

ENTREPRENÖR NCC Roads, Asfaltverket i Kvidinge

TIDSPLAN FÖR PROJEKTET Maj 2010

Utvalda produkter

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email