Extrema belastningar på Bollsta sågverk

De ytor som sågverken behöver för att lagra timmer utsätts för mycket stora belastningar. Truckar och arbetsvagnar, som dagligen kör fram och tillbaka på asfalten, kan med last väga upp emot 100 ton.
NYNAS BITUMEN NYNAS ENDURA Z3
  • FALLSTUDIE Sågverk
  • PRODUKT Nynas Endura
Nynas Endura Z3 är ett högmodifierat bindemedel med stor motståndskraft mot deformation, som har utvecklats för asfaltytor som utsätts för speciellt höga belastningar.

Bakgrund

De ytor som sågverken behöver för att lagra timmer utsätts för mycket stora belastningar. Truckar och arbetsvagnar, som dagligen kör fram och tillbaka på asfalten, kan med last väga upp emot 100 ton. Men det är inte bara tyngden som utsätter asfalten för stora påfrestningar utan även gripar och annan utrustning som används för att flytta timret.

Det visar sig att konventionella asfaltbeläggningar inte kan stå emot den här typen av extrema belastningar, som även förekommer i till exempel hamnar och på flygplatser. Istället krävs kostnadseffektiva speciallösningar för att undvika skador, men också för att förlänga beläggningens livslängd och därmed minska behovet av underhållsåtgärder. 

Den vetskapen var utgångspunkten när entreprenören Lemminkäinen fick i uppdrag av Peab genom SCA att första veckan i juni asfaltera uppläggningsytorna på Bollsta sågverk i närheten av Kramfors i norra Sverige. Här hanteras dagligen stora mängder timmer; den årliga produktionen ligger på närmare 550 000 kubikmeter sågat virke.

Lösning

Uppdragets komplexitet krävde omfattande förberedelser. Utmaningen var bland annat att välja rätt design för att möta beställarens höga krav på vattenkänslighet, styvhetsmodul och stabilitet. Utifrån målsättningen att under flera år klara de förväntade belastningarna på uppställningsytorna samt de relativt stora temperatursvängningarna valdes en högmodifierad flexibel asfalt med Nynas Endura Z3 som bindemedel.

Arbetet inleddes med att Lemminkäinens läggarlag fräste och lappade det aktuella området för att få en riktigt jämn yta. Därefter lade man på ett lager med 120 kg/m2, vilket motsvarar en genomsnittlig tjocklek på 50 mm. Totalt gick det åt närmare 1 200 ton asfalt.

Detaljer

Eftersom Nynas Endura Z3 är hårdare än andra högpresterande produkter är massan relativt seg. Därför var läggarlaget noga med att säkerställa att värmen hölls kvar genom att inte låta massan ligga kvar för länge på lastbilarna. Det var första gången Lemminkäinen använde Nynas Endura i norra Sverige och det gick glädjande nog väldigt bra, både med logistiken och själva utläggningen.

På motsvarande sätt som med asfaltering på flygplatser var kraven på planering av allt från transporter till avspärrningar och andra säkerhetsarrangemang extra stora på Bollsta. På så sätt kunde produktionen på sågverket pågå som vanligt under beläggningsarbetet. För att inte riskera att missa några detaljer hade Lemminkäinens arbetsledare möten två gånger per dag med beställaren.

PLATS Bollsta sågverk, Västernorrlands län

UPPGIFT Asfaltering av uppläggningsytor

UPPDRAGSGIVARE Peab/SCA Timber

ENTREPRENÖR Lemminkäinen

DATUM Juni 2015

Utvalda produkter

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email