Nyheter och event

  1. Produkter
  2. Nyheter och event
  3. Referensobjekt
  4. Knowledge tank
  5. Vårt erbjudande
  6. Säkerhet
  7. Vår industri
Bitumen för Vägbeläggning

2017-04-12 11:52

Understanding performance differences

Knowledge on bitumen chemistry and structures is of fundamental importance to understand performance differences of asphalt materials.

Recently, Nynas bitumen research team has published an article entitled “Structural and Chemical Analysis of Bitumen Using Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)” in Fuel, a leading journal for publishing primary research work in this field.

It has been shown that the structures formed on the bitumen surface are closely related to the wax content and that these structures, as well as the surface in general, are enriched in wax-related compounds. For the wax-free bitumen, the surface is characterized by a homogeneous distribution without chemical variations or phase structures and by a stronger signal intensity from aromatic compounds. When adding wax to the wax-free bitumen, extensive wax segregation occurs, but differently from the natural waxy bitumen, no bee structures are observed. Furthermore, fracture surfaces of all the wax-containing samples reveal circular structures, which are distinctly different from those observed on the original surfaces. The obtained chemical knowledge on bitumen surfaces and phase structures is of fundamental importance to understand performance differences of this type of materials.

This research work was carried out in collaboration with SP Technical Research Institute of Sweden.

Read full paper via the web-link:
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236117302429

Läs mer

Förändrat raffinaderilandskap

Den samlade effekten av IMO 2020, Covid-19 och avvecklingen av omoderna raffinaderier har ökat nyttan av expertis och specialisering. Frågan är vem som ska producera bitumen i framtiden?

Läs mer om Förändrat raffinaderilandskap

Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Med egenutvecklad teknik för kall återvinning har Aggregate Industries tagit ett stort steg i riktning mot mer hållbara beläggningar.

Läs mer om Storbritanniens första koldioxidneutrala beläggning

Långvarig hållbarhet

Bitumens hållbarhet studeras i ett banbrytande samarbete mellan Nynas och den franska anläggningsföretaget Colas. Fokus ligger på reologisk testning av åldersinducerad sprickbildning.

Läs mer om Långvarig hållbarhet