Expertråd

Om du har en fråga om bitumen i anslutning till en vägkonstruktion eller en industritillämpning kan du vända dig till Nynas för att få svar. Våra tre tekniska center har specialkunskaper och djupgående kunnande om produktprestanda för olika vägkonstruktioner och tillämpningar.

Om du har en fråga om bitumen i anslutning till en vägkonstruktion eller en industritillämpning kan du vända dig till Nynas för att få svar. Våra tre tekniska center har specialkunskaper och djupgående kunnande om produktprestanda för olika vägkonstruktioner och tillämpningar.

Expertråd

Om du har en fråga om bitumen i samband med ett vägbygge eller en industriell applikation kan du vända dig till Nynas för att få svar. Våra tre tekniska center har specialkunskaper och djupgående kunnande om produktprestanda för olika vägkonstruktioner och
tillämpningar. När du behöver expertråd eller en ny bedömning kan vi ställa de här specialkunskaperna till ditt förfogande.

Kontinuerlig support

När du har en utmaning som gäller bitumen är det bara att ringa oss. Om du har frågor som gäller materialegenskaper, hantering eller tillämpningar kan du när som helst ringa till Nynas, oavsett var du befinner dig. Vi ger snabba svar och du får fullständig tillgång till lokala försäljningsställen samt till vår internationella tekniska expertis. Och när du befinner dig ute på fältet kan du kontakta oss om du vill rådgöra kring problem som uppstår, oavsett om det handlar om en konstruktionsfråga, utmaningar som gäller bindemedlet eller något annat där vår erfarenhet kan vara till hjälp. Vi kan ta asfaltsprov eller analysera dina prov för att ställa diagnos på orsaken och hitta ett sätt att gå vidare.

Råd på plats

Som ledande bitumenleverantör vill vi se till att våra produkter tillämpas på rätt sätt. Om du så önskar kan vi erbjuda expertnärvaro på plats som ett komplement till dina specialkunskaper om vägar. Utifrån våra specialkunskaper om bitumen och dess tillämpningar kan vi erbjuda vägledning som tar hänsyn till relevanta faktorer som produktionsgenomförande, läggningshantverket och andra material i blandningen.

Vi erbjuder praktiska råd, till exempel för att se till att bitumenprodukten blandas och tillämpas på ett korrekt och säkert sätt, utan föroreningar, och vid rätt temperatur. Detta kan vara värdefullt, framför allt när man använder en ny, skräddarsydd eller modifierad produkt, så att det önskade resultatet blir det avsedda. Av erfarenhet vet vi hur olika anläggningar och fabriker ser ut och fungerar och vi kan anpassa våra tjänster utifrån detta.

Stöd och tekniköverföring i Europa

Du kan vilja få svar på större, mer komplexa frågor. Du kan exempelvis vara nyfiken på en produkt som är ny för dig och din marknad. Genom vår närvaro i Europa kan du utnyttja erfarenheter av liknande projekt på andra marknader och tillämpningsområden eller använda våra tre tekniska center. Om du dessutom har en internationell närvaro kan du få informationen lokalt, på den relevanta marknaden, eller centralt, genom en särskild kontaktpunkt. I egenskap av att vara ett internationellt branschledande företag kan vi också dela med oss av vår erfarenhet av vad som händer inom branschen globalt, inom olika tillämpningar. Vi kan även anordna besök på olika platser i Europa så att du kan få svar direkt på plats.

Kontakter

Benny Jandér

Key Account Manager Bitumen Nordic, Country Sales Manager Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email