Labbanalyser och prestandautvärdering

Våra avancerade laboratorier erbjuder allt från standardlaboratorieanalyser till specifika tester och expertutlåtanden. Dessutom kan vi bedöma bindemedlets prestanda och därmed asfalten, vilket i sin tur är en indikation på vägens prestanda.

Våra avancerade laboratorier erbjuder allt från standardlaboratorieanalyser till specifika tester och expertutlåtanden. Dessutom kan vi bedöma bindemedlets prestanda och därmed asfalten, vilket i sin tur är en indikation på vägens prestanda.

Labbanalyser och prestandautvärdering

Genom våra tre tekniska center (samtliga ISO-certifierade) kan vi förse dig med allt från standardlabbanalyser till expertutlåtanden och specifika tester. Våra labb är specialiserade på bitumen, har avancerad utrustning och är bemannade med utbildad, erfaren personal. De är medlemmar av olika arbetsgrupper och nationella organisationer inom bitumenområdet. Nynas specialkunskaper inom testning har visat sig leva upp till de högsta standarderna. Som ett erkännande av den jämna kvaliteten i vår testning har det nordiska laboratoriet ackrediterats och är därmed auktoriserat att utfärda certifikat för våra material samt material från andra leverantörer.

Tillhandahållande av resultatdata från kvalitetskontroller

Ibland är en jämn produktkvalitet en prioritet för att uppnå rätt funktion. Så är framför allt fallet när du har en exakt specifikation eller om du vill övervaka att kvaliteten är jämn för att undvika problem på anläggningen för asfaltstillverkning. När så är fallet kan vi utföra kvalitetskontrollen och tillhandahålla resultaten så att du vet att kvaliteten lever upp till dina förväntningar.

Analyser av bindemedel och emulsioner

Om du behöver hjälp att utföra mer avancerade tester på bitumenprodukten och konstruktionen kan du förlita dig på Nynas kapacitet. Vi kan utföra alla bindemedels- och emulsionsanalyser som behövs för att säkerställa att du har rätt bindemedelsprestanda för varje tillämpning.

Prestandautvärdering

Om du vill vara säker på att du har valt en produkt som kan klara det jobb som krävs, eller att asfalten har rätt egenskaper, kan vi leverera svaren.

Genom specifika analyser av alla komponenter kan vi bedöma bindemedlets prestanda och därmed asfaltens prestanda, vilket i sin tur är en indikation på vägens prestanda. Parametrar som asfaltens åldrande och hur den hanterar olika temperaturer bedöms för att validera att du klarar att uppfylla exakta specifikationer.

 

Kontakter

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

mobile number +46 706 518 945
email number Send an email

Niclas Krona

Country Sales Manager Sweden

mobile number +46-72-501 72 58
email number Send an email

Fredrik Andersson

Head of Sales North Sweden

mobile number +46 70 344 64 63
email number Send an email