Leverans och logistik

Nynas leverans- och logistiktjänster erbjuder utbildade chaufförer, specialfordon och fokus på säkerhet, hälsa och miljö. Vårt mål är att på ett säkert och konsekvent sätt leverera bindemedel av hög kvalitet med största möjliga precision.

Nynas leverans- och logistiktjänster erbjuder utbildade chaufförer, specialfordon och fokus på säkerhet, hälsa och miljö. Vårt mål är att på ett säkert och konsekvent sätt leverera bindemedel av hög kvalitet med största möjliga precision.

Leverans och logistik

Att leverera bitumen fordrar utbildade chaufförer, specialfordon och fokus på säkerhet och hälsa. Genom våra leverans- och logistiktjänster, Nynas leverans- och logistiktjänster erbjuder utbildade chaufförer, specialfordon och fokus på säkerhet, hälsa och miljö. Vårt mål är att på ett säkert och konsekvent sätt leverera bindemedel av hög kvalitet med största möjliga precision.

Säker och exakt leverans

Att leverera bitumen handlar om att få rätt produkt, till rätt plats, i rätt tid. Genom våra leveranstjänster kan vi axla det ansvaret för dig. Det innebär att vi också tar ansvar för produktkvaliteten hela vägen fram till dess att bitumenprodukten har levererats. Vi följer de högsta leveransstandarderna för bitumen, med erfarna och välutbildade chaufförer och säkerställer att inga föroreningar uppstår. 

Flexibel beställning och leverans

Om du har specifika krav på tider och villkor för beställning och leverans är vi flexibla och kan uppfylla dina behov. Vi ser till att du kan beställa bitumen när och hur du vill och sedan få den när du behöver den. Vi kan erbjuda leverans vid specifika temperaturer och delade leveranser vid specifika tider. Om du snabbt behöver göra ändringar, t.ex. på grund av förändrade väderförhållanden, samarbetar vi med dig för att lösa det. Vi har lokal närvaro i hela Europa, vilket innebär att du kan få kontakt med en kontaktperson nära dig för att skräddarsy leveransvillkor som passar dig.

Hämta Leveransguiden som pdf

NYNAS BITUMEN ALLA PRODUKTER

Produkter

Bitumen för Vägbeläggning


Inom Nynas utvecklar vi kontinuerligt bitumen och dess prestanda inom ett stort antal tillämpningar. Vårt långvariga fokus på bituminösa bindemedel har gett oss ett rykte om att vara bitumenspecialister. Visa alla produkter