Nynas ReSolution nyheter

Nynas ReSolution-nyheter

  • 2018-09-20 15:53

    I alla kommuner finns åtminstone någon vägsträcka som ständigt kräver underhåll; ytor som aldrig låter sig repareras tillfredsställande och alltid står på tur för nya åtgärder. Ett sådant exempel är korsningen mellan Pilsworth Road och Moss Hall Road i den engelska staden Rochdale.

  • 2018-09-20 15:48

    Valet av beläggning påverkar inte bara vägens livslängd utan även miljön. I det sammanhanget spelar asfaltens tillverkningstemperatur en roll.