Skräddarsydda lösningar och produktval

Inom Nynas kan vi allt om bitumen och vet hur asfalt fungerar under olika omständigheter. Vi erbjuder fullständig support vid val eller anpassning av rätt produkt för att uppnå det optimala resultatet.

Inom Nynas kan vi allt om bitumen och vet hur asfalt fungerar under olika omständigheter. Vi erbjuder fullständig support vid val eller anpassning av rätt produkt för att uppnå det optimala resultatet.

Skräddarsydda lösningar och produktval

Inom Nynas kan vi allt om bitumen och vet hur asfalt fungerar under olika omständigheter. Därför kan vi rekommendera lösningar som t.ex. kan hantera tung belastning, minska bullret och sänka temperaturen för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Med andra ord kan vi erbjuda fullständig support vid val eller anpassning av rätt produkt för att uppnå det optimala resultatet.

Optimalt produktval

När du ska hitta rätt produkt för din specifika tillämpning finns det flera aspekter att ta hänsyn till: nuvarande och framtida trafikintensitet, klimat och hänsyn till alla kostnader under ett projekts livstid, inklusive både kortsiktiga byggkostnader och livslängdskostnader,
inklusive underhåll. Med detta i åtanke kan vi hjälpa dig att hitta rätt produkt för en specifik väg eller tillämpning. Vi har den erfarenhet som krävs och ett komplett produktutbud.

Skräddarsydda produkter

Inom Nynas har vi som mål att driva utvecklingen av bitumenprodukter framåt tillsammans med dig. Du och din kund kan t.ex. vilja ha en mycket exakt specifikation för att få en så exakt kvalitet som möjligt för en specifik tillämpning. Vi kan hjälpa dig att skräddarsy produkter just för dig för att se till att du får de rätta prestanda som uppfyller dina specifika behov. Det handlar inte om vilka standarder som är tillgängliga idag. Det handlar om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

NYNAS BITUMEN ALLA PRODUKTER

Produkter

Bitumen för Vägbeläggning


Inom Nynas utvecklar vi kontinuerligt bitumen och dess prestanda inom ett stort antal tillämpningar. Vårt långvariga fokus på bituminösa bindemedel har gett oss ett rykte om att vara bitumenspecialister. Visa alla produkter