Våra tjänster

Nynäs erbjuder ett fullständigt utbud av tjänster som omfattar olika aspekter av bitumenformuleringar, val, applikation och logistik. Genom våra tjänster utnyttjar vi vårt kunnande och våra specialkunskaper så att du kan välja rätt produkt, hantera den på ett korrekt och säkert sätt och applicera den med framgång.

Expertråd

Om du har en fråga om bitumen i anslutning till en vägkonstruktion eller en industritillämpning kan du vända dig till Nynas för att få svar. Våra tre tekniska center har specialkunskaper och djupgående kunnande om produktprestanda för olika vägkonstruktioner och tillämpningar.

Läs mer om Expertråd

Labbanalyser och prestandautvärdering

Våra avancerade laboratorier erbjuder allt från standardlaboratorieanalyser till specifika tester och expertutlåtanden. Dessutom kan vi bedöma bindemedlets prestanda och därmed asfalten, vilket i sin tur är en indikation på vägens prestanda.

Läs mer om Labbanalyser och prestandautvärdering

Skräddarsydda lösningar och produktval

Inom Nynas kan vi allt om bitumen och vet hur asfalt fungerar under olika omständigheter. Vi erbjuder fullständig support vid val eller anpassning av rätt produkt för att uppnå det optimala resultatet.

Läs mer om Skräddarsydda lösningar och produktval

Utbildning och HSE

Som expert på bitumen erbjuder Nynas olika utbildningsprogram, seminarier och utbildningsevenemang om ämnen med koppling till bitumen, emulsioner, polymermodifierade bitumen (PMB), etc. Vi tar även upp alla HSE-aspekter som är relevanta för branschen.

Läs mer om Utbildning och HSE

Leverans och logistik

Nynas leverans- och logistiktjänster erbjuder utbildade chaufförer, specialfordon och fokus på säkerhet, hälsa och miljö. Vårt mål är att på ett säkert och konsekvent sätt leverera bindemedel av hög kvalitet med största möjliga precision.

Läs mer om Leverans och logistik