Vår industri

Här är några av de organisationer inom bitumenbranschen att Nynas är involverade i.

Här är några av de organisationer inom bitumenbranschen att Nynas är involverade i.

Eurobitume

Eurobitume är den europeiska bitumenindustrins röst. Organisationen arbetar tillsammans med sina medlemmar samt lokala och nationella myndigheter för att stötta utvecklingen och implementeringen av stora och småskaliga projekt runt om i Europa.

Eurobitumes mission är att främja effektiv, säker användning av bitumen i väg-, industri- och byggprojekt, samt att skapa  positiva förhållanden för en bibehållen efterfrågan på bitumen. Som en del av denna mission tillhandahåller de information och klargöranden kring såväl tekniska som hälso- och säkerhetsfrågor.

 

IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.


The Nordic Road Association (NVF)

The Nordic Road Association (NVF) facilitates cooperation within the sector, with members from both the public and private sectors and a total of some 320 member organisations in the Nordic countries.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning

NVF:s svenska avdelning leds av en styrelse med representanter för företag och myndigheter som verkar inom NVF:s område och verkar för utveckling och samarbete, med de nordiska länderna inom väg-, vägtrafik- och vägtransportsektorerna. 

NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters kan du läsa intervjuer med aktörer i branschen, beskrivningar av nya bitumenrelaterade projekt och best practice, forskningsnyheter rörande bitumen samt frågor som rör säker hantering av bitumen och hållbar utveckling – bland mycket annat.

Du kan även interagera med innehållet på microsajten nynas.com/bitumenmatters.

Ladda ner som pdf.