Göteborg Landvetter Airport, Sverige

Göteborg Landvetter Airport är Sveriges nästa största flygplats med drygt 5,2 miljoner passagerare per år. Under de närmaste åren förväntas en relativt kraftig ökning av antalet resenärer. Landvetter ingår i det nätverk av tio svenska flygplatser som ägs och drivs av det statliga bolaget Swedavia. Under 2014 tecknades ett flerårigt ramavtal med Peab Asfalt rörande beläggningsarbeten på Swedavias samtliga flygplatser.
NYNAS BITUMEN NYNAS ENDURA
  • AREA Varmblandade applikationer
  • TYP Flygplats
  • PRODUKT Nynas Endura
Nynas Endura Z3 är ett högmodifierat bindemedel med stor motståndskraft mot deformation, som har utvecklats för asfaltytor som utsätts för speciellt höga belastningar. 

Bakgrund

Beläggningsarbeten på flygplatser skiljer sig på flera sätt från situationen på en väg. Planens tyngd och hastighet ställer extra stora krav på bärighet, friktion, jämnhet och ytbeskaffenhet. Asfalten måste även stå emot flygbränsle, avisningsmedel och andra kemikalier. Och på grund av de stora öppna ytorna blir asfalten väldigt varm på sommaren, upp emot 55 grader, vilket i sin tur kan ge upphov till deformationer.

Göteborg Landvetter Airport är Sveriges nästa största flygplats med drygt 5,2 miljoner passagerare per år. Under de närmaste åren förväntas en relativt kraftig ökning av antalet resenärer. Landvetter ingår i det nätverk av tio svenska flygplatser som ägs och drivs av det statliga bolaget Swedavia. Under 2014 tecknades ett flerårigt ramavtal med Peab Asfalt rörande beläggningsarbeten på Swedavias samtliga flygplatser.

Enligt gällande underhållsplan för Landvetter behövdes en upprustning av området framför gaterna där flygplanen parkerar, den så kallade Plattan. Förutom en toppning i slutet av 1990-talet har inga beläggningsåtgärder genomförts på det aktuella området. Det var därför hög tid för en genomgripande åtgärd, vars första etapp slutfördes i juni 2015 och omfattade cirka 100 000 kvadratmeter.

Lösning

På grund av att den tekniska livslängden närmade sig sitt slut bestämdes att man skulle fräsa djupt ner i bärlagret. Sedan byggdes beläggningen åter upp med tre nya asfaltlager och en sammanlagd tjocklek på 150 mm. All fräsning maskinstyrdes för att uppnå bästa resultat och säkerställa att man kunde lägga jämntjocka lager.

Bärlagret består av 60 mm PG 76-28, där beteckningen PG (Performance Grade) avser ett bitumen som graderas utifrån dess prestanda vid olika temperaturer och därför ofta används på flygplatser. Som bindlager valdes 55 mm ABb22 Nynas Endura Z3, medan slitlagret utgörs av 35 mm ABT11 Nynas Endura Z3.

Som ytterligare förstärkningsåtgärd ingick kolfiberarmering mellan bär- och bindlager på drygt en femtedel av området. På speciellt känsliga uppställningsytor användes även en kompositbeläggning, som kombinerar cement och asfalt för att stå emot extra höga punktbelastningar.  

Totalt lade Peab ut 13 000 ton asfalt under den aktuella perioden, varav 10 000 ton med Nynas Endura Z3 som bindemedel. Det basbitumen som ingår i Nynas Endura Z3 är hårdare än normalt för att på så sätt förbättra stabiliseringsegenskaperna. Trots det kan asfaltmassan fortfarande läggas ut vid normala temperaturer eftersom bindemedlet har modifierats i flera steg.

Genom att använda ett högmodifierat bindemedel vill beställaren öka livslängden på beläggningen och därmed på sikt uppnå betydande ekonomiska fördelar. För att tillförsäkra ett optimalt resultat ingick tre provytor i förberedelserna, som analyserades noga avseende allt från hålrum till struktur.

Trots att trafiken kommer att öka rejält på Landvetter under de närmaste åren räknar man med att den nya beläggningen ska hålla i ungefär 20 år, vilket lagts in i underhållsplanen för kontinuerlig uppföljning. Då ska man komma ihåg att påfrestningarna är mycket stora. Det gäller när de fulltankade flygplanen rullar ut till startbanan, men också från glykol och andra kemikalier samt de stora temperaturskillnader som asfalten utsätts för. Därför är det en avgörande fördel att använda ett högmodifierat styvt bindemedel av typen Nynas Endura Z.

PLATS Göteborg Landvetter Airport

UPPGIFT Nytt bär-, bind- och slitlager

KUND Swedavia

ENTREPRENÖR Peab Asfalt AB

DATUM Maj-juni 2015