Nyhet

Spektakulärt tunnelprojekt

Trafikverket och Peab ställdes inför stora utmaningar, såväl planeringsmässigt som avseende material och utförande, inför andra etappen av reparationsarbetena i Tingstadstunneln.

Läs mer om projektet i Tingstadstunneln

Nyhet

Nynas tar över Harburg-raffinaderiet

Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland. "Tillägget av Harburg till Nynas försörjningskedja är ett viktigt steg framåt i Nynas tillväxtstrategi", säger Gert Wendroth, VD och koncernchef för Nynas AB.

Läs mer om övertagandet av raffinaderiet i Harburg

Senaste nytt

 • 2016-01-04 10:10

  Nynas har nu slutfört övertagandet av det tidigare Shell raffinaderiet i Hamburg, Tyskland.
  News
 • 2015-11-26 13:06

  Trafikverket och Peab ställdes inför stora utmaningar, såväl planeringsmässigt som avseende material och utförande, inför andra etappen av reparationsarbetena i Tingstadstunneln.
 • 2015-08-25 08:50

  Ökad samverkan mellan leve­rantörer, transportör och asfalt­verk gör att säkerheten ytterli­gare har förbättras vid lastning och lossning av bitumen.
  News

Våra produktsegment