Senaste nytt

 • 2016-09-16 16:36

  Med en ny typ av additiv är det möjligt att sänka tillverkningstemperaturen utan att påverka den färdiga asfaltens kvalitet.
  News
 • 2016-09-12 15:23

  Genom att tillsätta Nygen 910 öppnas nya möjligheter att använda sig av en större andel återvunnen asfalt i slutprodukten.
  News
 • 2016-09-08 11:03

  Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.
  News
 • 2016-09-01 09:00

  Nynas har startat de första leveranserna av bitumen med tankbil från Harburg raffinaderiet, beläget nära Hamburg, Tyskland.
  News
 • 2016-08-26 08:00

  Under det andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna för nafteniska specialoljor och bitumen med 4 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 3318 MSEK (4907) till följd av främst lägre oljeprisnivåer och det svagare brittiska pundet. Majoriteten av vår verksamhet fokuserades på konverteringen av Harburgraffinaderiet.
  Press release
 • 2016-06-23 08:02

  Nynas refinansierar sitt private placement obligationslån om USD 50 miljoner genom en kredit från relationsbanker.
  Press release
 • 2016-05-24 08:00

  Nynas AB har idag publicerat sin Årsredovisning för 2015. Den finns att ladda ned i avsnittet Investor Relations och en tryckt version finns tillgänglig på begäran.
  Press release

Våra produktsegment