produktkategorier

Hos Nynas udvikler og leverer vi bitumenbindemidler og -løsninger, som opfylder forskellige krav, i tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. Hvis du vælger os som samarbejdspartner, sørger vi for at udvælge og udvikle den bindemiddelløsning, din virksomhed har behov for.

Hos Nynas udvikler og leverer vi bitumenbindemidler og -løsninger, som opfylder forskellige krav, i tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. Hvis du vælger os som samarbejdspartner, sørger vi for at udvælge og udvikle den bindemiddelløsning, din virksomhed har behov for.

Regular. Bindemidler, der lever op til standarderne i branchen

Regular er et sæt bitumenprodukter, som konsekvent lever op til de gældende standarder for ydeevne i branchen. Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter i kategorien Regular med et antal forskellige penetrationsgrader, alt afhængig af kundens specifikationer.

Extra. Når krav til ydeevne skal opfyldes

Visse projekter kræver, at bestemte krav til ydeevne opfyldes. Til det formål anbefaler vi Nynas Extra, som indeholder en række forskellige produkter, der opfylder funktionskrav såsom deformationsmodstand, strukturelt bidrag, træthedsstyrke, temperatursænkning, forbedret bearbejdelighed mv.

Premium. Til de hårdeste udfordringer

Nynas' Premium-sortiment er udviklet til udfordringer, der er ekstra hårde og krævende: til de tungeste belastninger, til de mest trafikerede motorveje, til mindst mulig forstyrrelse af trafikken og til længst mulig levetid. Samarbejd med os om at finde den optimale løsning på grundlag af en livscyklusanalyse, hvilket giver dig den højest mulige ydeevne og de lavest mulige levetidsomkostninger.

Produktoplysninger

Vi leverer CE-mærket bitumen til vejbelægningsbrug i overensstemmelse med de gældende EN-specifikationer. CE-mærkning er en officiel EU-bekræftelse på, at vores produkter opfylder produktspecifikationerne og de grundlæggende krav i byggevaredirektivet.

Vælg blot din applikation nedenfor, hvorefter du kan finde alle de oplysninger, du skal bruge om vores produkter – inklusive sikkerheds-, produkt- og CE-datablade.