Anvendelsesområder

Vores produktportefølje er opdelt i tre anvendelsesområder med fokus på, hvordan de anvendes af vores kunder; ekstra varme og varme blandingsapplikationer, kolde og semi-varme applikationer og industrielle applikationer.

Ekstra varme og varme blandingsapplikationer

Nynas tilbyder en bred vifte af bitumen belægninger såvel som modificerede og specialiserede bindemidler til Hot Mix Asphalt (HMA) og Warm Mix Asphalt (WMA) applikationer. HMA og WMA er meget alsidige byggematerialer. De leverer værdi- og ydeevnebaserede løsninger på tværs af et bredt spektrum af applikationer og anvendelser.

Kravene til infrastrukturen er konstant stigende. Ikke kun i form af højere ydeevne på grund af stigende trafik, men også i form af værdiparametre for virksomheden– mindre miljøbelastning, mindre trafikforstyrrelser, mindre støj, forbedret sikkerhed og mindre påvirkning af samfundet. Asfalt skal levere den bedste værdi i hele forsyningskæden – på kort, mellemlang og lang sigt – for alle brugere, og det er, hvad Nynas' bindemidler leverer.

Kolde og halvvarme applikationer

Nynas leverer en bred vifte af bitumenløsninger til påføring med temperaturer under 100°C. Dette omfatter produkter, der anvendes i applikationer såsom klæbe- og bindebelægninger, overfladebehandling, kolde blandinger, skumblandinger og semi-varme blandinger.

Der er et vigtigt industrifokus på at udvikle belægningsapplikationer, som kræver reducerede niveauer af naturressourcer og forbruger mindre energi. Det er et område, hvor Nynas har lagt en stor indsats og gennem årene introduceret branchens første løsninger. Vores produkter, der er formuleret til kolde og halvvarme applikationer, udvider en allerede omfattende værktøjskasse af muligheder, der er tilgængelige for industrien.

Industrielle applikationer

Til industrielle anvendelser leverer Nynas specialiserede bitumenbindere med fokus på ydeevne. Vores produkter inden for dette applikationsområde understøtter kundeløsninger, der beskytter mod fugt, varme, lyd, vibrationer og elektricitet.

Kontakter

 Benny Jandér

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

 Jon Borge Finset

Jon Borge Finset

Technical Sales Support Manager - Scandinavia

 Elisabeth Christiansen

Elisabeth Christiansen

Office Manager