Performance Programme

- adding performance and value

Üleeuroopaline ühtlustamine, riiklike ehitustööde rahastamisega seotud struktuurimuutused ja keskkonnaküsimused – kõik see avaldab üha suuremat mõju sellele, kuidas me äri ajame. Nynases püüame olla sammu jagu ajast ees – ja meie tulevikuplaanis on kindel koht meie klientide vajadustel.

Üleeuroopaline ühtlustamine, riiklike ehitustööde rahastamisega seotud struktuurimuutused ja keskkonnaküsimused – kõik see avaldab üha suuremat mõju sellele, kuidas me äri ajame. Nynases püüame olla sammu jagu ajast ees – ja meie tulevikuplaanis on kindel koht meie klientide vajadustel.

Tänapäeval nõuavad kliendid kauakestvaid ja tasuvaid teekattelahendusi. Selle nõudmise rahuldamiseks töötasime välja Performance Programme'i. Et vastata muutuvatele nõudmistele, oleme oma tooted ümber korraldanud.

Iga tootesortiment on jagatud kolme alamkategooriasse: Regular, Extra ja Premium.

Teie kasutusalale kõige paremini sobiva(te) too(de)te leidmiseks heitke pilk alltoodud toimivusvõime indikaatorile.

Toimivusvõime indikaator

  Regular Extra Premium
Tunnused Nynas Pen
Grades
Nypave Nypol Nybit Nynas
Endura
Deformatsioonikindlus * * **   ***
Struktuuriline panus ** ** **   ***
Väsimuskindlus * ** **   ***
Pragudekindlus * ** ***   ***
Aeglasem vananemine   ** ** * ***
Madalam temperatuuri-
tundlikkus
  * **   ***
Käsitsemine madalamatel
temperatuuridel
  ** * ** ***
Parem töödeldavus   ***   ** **
Varajane liikluseks avamine   ** *   **
Taastamine   ** ** * **
Rangemad spetsifikatsioonid   ** ** ** ***
Spetsiaalselt valitud toore   ** * *** ***
Ringlusse võetav *** *** *** *** ***

Tegelik toimivusvõime on seotud valitud sideaine liigi/klassi ja asfaltsegu liigiga. Üksikasjalikke nõuandeid või soovitusi toimivusvõime kohta toote, asfaltsegude liigi või kasutusala järgi leiate konkreetsest tootekirjeldusest. Võtke ühendust oma kohaliku müügikontoriga, et kontrollida saadavust ja uurida, milline on tellimuse täitmise aeg ja minimaalne tellimus.

Kontaktid

Heikki Tõugu

Sales Manager

 Indrek Tepp

Indrek Tepp

Country Sales Manager

 Maria Solomatina

Maria Solomatina

Sales Administrator