Kasutusalad

Meie tooted on jagatud kolmeks rakendusvaldkonnaks, nii nagu kliendid neid kasutavad: kuumad ja soojad asfaltsegud, külmad ja poolsoojad kasutusalad ning tööstuslik kasutus.

Kuumad ja soojad asfaltsegud

Nynase tootevalikus on sobivaid teebituumeneid ja modifitseeritud sideaineid nii kuuma asfaltsegu (HMA) kui ka sooja asfaltsegu (WMA) jaoks. Kuumad ja soojad asfaltsegud on väga mitmekülgsed ehitusmaterjalid, mis pakuvad häid lahendusi erinevate kasutusviiside puhul.

Infrastruktuurile ja teedele esitatavad nõudmised kasvavad pidevalt. Seda mitte ainult suureneva liiklusintensiivsuse tõttu, vaid ka väärtuste osas – väiksem keskkonnamõju, vähem liiklushäireid, vähem müra, parem ohutus ja väiksem mõju ühiskonnale. Asfalt peab pakkuma head tulemust kogu tarneahelas – lühikeses, keskpikas ja pikas perspektiivis – ja kõigile kasutajatele.

Külmad ja poolsoojad kasutusalad

Nynas pakub mitmeid bituumensideaineid kasutusaladele, kus temperatuur jääb alla 100 °C. Tootevalikusse kuuluvad krunt- ja aluskihtide, pindamise, külmade segude, vahtsegude ning poolsoojade segude jaoks mõeldud bituumensideained.

Teedeehituses on oluline suundumus keskendumine kattetüüpide arendamisele, mis nõuavad vähem loodusvarasid ja tarbivad vähem energiat. See on valdkond, kus Nynas on palju vaeva näinud ja aastate jooksul kasutusele võtnud mitmeid erinevaid lahendusi. Meie tooted, mis on loodud külmade ja poolsoojade kasutusalade jaoks, laiendavad juba niigi laialdast valimit tööstuses saadaolevatest võimalustest.

Tööstuslik kasutus

Tööstuslikuks kasutuseks pakub Nynas spetsiaalseid bituumensideaineid, mis keskenduvad kasutusomadustele ja toetavad kliendilahendusi, mis kaitsevad niiskuse, kuumuse, heli, vibratsiooni ja teiste ebasoovitavate kõrvalnähtuste eest.

Kontaktid

Heikki Tõugu

Sales Manager

 Indrek Tepp

Indrek Tepp

Country Sales Manager

 Maria Solomatina

Maria Solomatina

Sales Administrator