Performance Programme

- adding performance and value

Europatäckande harmonisering, strukturella förändringar i finansieringen av samhällsprojekt och miljöhänsyn har allt större inverkan på vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Vid Nynas strävar vi efter att ligga steget före och vi har siktet inställt på våra kunders behov.

Europatäckande harmonisering, strukturella förändringar i finansieringen av samhällsprojekt och miljöhänsyn har allt större inverkan på vårt sätt att bedriva vår verksamhet. Vid Nynas strävar vi efter att ligga steget före och vi har siktet inställt på våra kunders behov.

Idag kräver kunderna långsiktiga och kostnadseffektiva vägbeläggningslösningar. För att klara denna efterfrågan har vi utarbetat något vi kallar Performance Programme. Resultatet är en omgruppering av våra produkter för att möta olika utmaningar.

Varje grupp är nu uppdelad i tre underkategorier: Regular, Extra och Premium.

Ta en titt på indikatorn för prestandapotentialen här nedan för att hitta den produkt eller de produkter som bäst passar din arbetstillämpning.

Prestandaindikatorer

  Regular Extra Premium
Attribut Nynas Pen
Grades
Nypave Nypol Nybit Nynas
Endura
Deformationsbeständighet * * **   ***
Strukturellt bidrag ** ** **   ***
Utmattningshållfasthet * ** **   ***
Resistens mot sprickbildning * ** ***   ***
Bättre åldersbeständighet   ** ** * ***
Reducerad temperaturkänslighet   * **   ***
Hantering av lägre temperatur   ** * ** ***
Förbättrad bearbetbarhet   ***   ** **
Tidigt trafikpåsläpp (öppnas för trafik)   ** *   **
Föryngring   ** ** * **
Snävare specifikationer   ** ** ** ***
Speciellt utvalda råvaror   ** * *** ***
Återvinningsbar *** *** *** *** ***


Den faktiskt prestandapotentialen hänger samman med valet av bindemedel och typen av asfaltblandning. Se respektive produktinformation för utförliga råd/rekommendationer om prestandapotentialen för produkt vs. asfaltblandning vs. tillämpning. Kontakta ditt lokala säljkontor för att bekräfta tillgängligheten i ditt område och för att få information om ledtider och minsta beställning.

Kontakter

 Benny Jandér

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

Mobilnummer +46 706 518 945
 Niclas Krona

Niclas Krona

Sales Manager Sweden

Mobilnummer +46-72-501 72 58
 Jon Borge Finset

Jon Borge Finset

Technical Sales Support Manager - Scandinavia

Mobilnummer +47 990 496 58