Nynas ReSolution

Nynas Resolution består av et knippe utvalgte produkter og applikasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftighet på ulike måter.

Er du opptatt av bærekraftige egenskaper, da vil Nynas ReSolution være noe for deg. Nå gjør vi det enda enklere å velge rett produkt til din applikasjon.

Nynas Resolution består av et knippe utvalgte produkter og applikasjoner som kan bidra til å oppnå bærekraftighet på ulike måter. For å gjøre det enklere for deg å finne riktig produkt, så har vi gruppert dem i tre ulike grupper: senke temperaturen, styrke bestandigheten og øke gjenbruk av materialer. Nynas ReSolution vil kontinuerlig bli oppdatert med nye produkter som oppfyller disse kravene.

Fordelene ved å Redusere temperatur

  • Lavere energiforbruk
  • Forbedret arbeidsmiljø


Fordelene ved å styrke bestandigheten

  • Økt levetid
  • Redusere behovet for materialer


Fordelene ved økt gjenbruk

  • Økt gjenbruksandel
  • Lavere kostnader