Applikasjoner

Varmprodusert asfalt (HMA) og Lavtemperatur asfalt (WMA) er meget allsidige og bærekraftige teknologier som produseres og legges ved temperaturer over 100 °C. Dette er kostnadseffektive løsninger med høy bruksverdi for rekke områder.
Kaldasfalt inkluderer en rekke teknologier som alle brukes ved temperaturer lavere enn 100 ˚C. Klebe- og bindelag, overflatebehandling og skumteknikk er noen eksempler på ulike applikasjoner for kald- og lavtemperaturasfalt. Kaldasfalt er kostnadseffekive løsninger for vedlikehold av bituminøse dekker.

Varm asfalt

Nynas har et bredt sortiment av bitumen for asfaltdekker samt modifiserte bindemidler og spesialbindemidler for varm asfalt. Varm asfalt er et svært anvendelig materiale. Det gir verdifulle og kvalitetsbaserte løsninger for en rekke bruksområder.

Moderne transport krever bærekraftig infrastruktur. Varm asfalt har en kvalitet og holdbarhet som gir asfaltdekket disse egenskapene.

Kontakter

 Benny Jandér

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

Ole Odin Høie

Ole Odin Høie

Sales Manager Norway

 Jon Borge Finset

Jon Borge Finset

Technical Sales Support Manager - Scandinavia