Sikkerhet

Sikkerhet er ingen tilfeldighet. Observer, tenk og reager!

Sikkerhet er av høyeste prioritet i vår bransje, og vi ønsker å sikre at alle relevante parter er informert og klar over gjeldende veiledning for sikker håndtering av bitumen.

Om du vil vite mer om sikker håndtering av bitumen, vennligst last ned vårt sikkerhetsmateriell:

Sikkerhetsartikler

  • Minimising the risk of boil-over

    When water comes into contact with hot bitumen, a powerful reaction occurs. This is because when water is heated to the temperature of the bitumen, it vaporises and expands.

  • Responsibility for our products and their impact

    It is an overarching objective for Nynas to minimise the impact of its products on health, safety and the environment. Playing a key role in this work is Product HSE.