produktkategorier

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Regular. For bindemidler som overholder bransjestandarden

Regular er vår serie av bitumen som overholder gjeldende bransjestandarder for ytelse. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter innenfor kategorien Regular, med ulike penetrasjonsgrader, tilpasset de europeiske spesifikasjonene.

Extra. Når ytelseskriteriene må overholdes

Visse prosjekter krever spesifikke ytelseskriterier. I slike tilfeller anbefaler vi Nynas Extra, som omfatter en rekke produkter som tilfredsstiller økte funksjonelle krav, for eksempel deformasjonsmotstand, strukturelle egenskaper, motstand mot utmatning, reduksjon i produksjonstemperatur, bedre bearbeidbarhet osv.

Premium. For de tøffeste utfordringene

Serien Nynas Premium er utviklet for utfordringer som er enda tøffere og mer krevende: for de tyngste belastningene og de mest trafikkerte motorveiene, for færrest mulig trafikkavbrudd og den lengste levetiden.

Samarbeid med oss for å finne den optimale løsningen basert på en livssyklusanalyse. På den måten kan vi levere det produktet som gir den beste ytelsen til lavest mulig livstidskostnad.

Produkt informasjon

Vi leverer CE-merket bitumen for asfaltdekker i samsvar med gjeldende EN-spesifikasjoner. CE-merking er en offisiell EU-bekreftelse på at produktene oppfyller produktspesifikasjonene og de vesentlige kravene i byggevaredirektivet.

Velg bruksområde nedenfor, så finner du all informasjon du trenger om produktene, deriblant sikkerhets-, produkt- og CE-datablader.