Produkter

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Nynas utvikler og leverer bituminøse bindemidler og løsninger som dekker ulike behov, gjennom våre tre produktkategorier: Regular, Extra og Premium. I samarbeid med oss, kan vi i fellesskap velge og utvikle den bindemiddelløsningen du trenger.

Regular. Vårt standard bitumen

Regular er vår kategori av bitumen som oppfyller gjeldende bransjestandard. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter med ulike penetrasjonsgrader, tilpasset de europeiske spesifikasjonene.

Extra. Ytelse i fokus

Visse prosjekter krever spesifikke ytelseskriterier. I slike tilfeller anbefaler vi Nynas Extra, Dette omfatter en rekke produkter som tilfredsstiller økte funksjonelle krav, for eksempel deformasjonsmotstand, strukturelle egenskaper, motstand mot utmatting, reduksjon i produksjonstemperatur og bedre bearbeidbarhet.

Premium. For de tøffeste utfordringene

Kategorien Nynas Premium er utviklet for utfordringer som er enda tøffere og mer krevende: for de tyngste belastningene og de mest trafikkerte motorveiene, for færrest mulig trafikkavbrudd og den lengste levetiden.

Samarbeid med oss for å finne den optimale løsningen basert på en livssyklusanalyse. På den måten kan vi levere det produktet som gir den beste ytelsen til lavest mulig livstidskostnad.

Produktinformasjon

Vi leverer CE-merket bitumen for asfaltdekker i samsvar med gjeldende EN-spesifikasjoner. CE-merking er en offisiell EU-bekreftelse på at produktene oppfyller produktspesifikasjonene og de vesentlige kravene i byggevaredirektivet.

Velg bruksområde nedenfor, så finner du all informasjon du trenger om produktene, deriblant sikkerhets-, produkt- og CE-datablader.

Varm asfalt
PDS SDS CE DOP
Regular
Nynas 50/70
Nynas 70/100
Nynas 100/150
Nynas 160/220
Nynas 250/330
Nynas 330/430
Extra
Nypave 200
Nypol 73
Nypol 86
Nypol 126
Nypol 64-28
Nypol 64-34
Nypol 76-28
Nypol 76-34
Nypol PMB 32
Nygen 910
Premium
Nynas Endura D1
Nynas Endura F1
Nynas Endura F2
Nynas Endura Z3
Kald- og halvvarmasfalt
PDS SDS CE DOP
Regular
Nynas BE50R
Nynas BE 60M
Nynas BE60 NO
Nynas BE60R
Nynas BE65R
Nynas V1500
Nynas V3000
Nynas V6000
Nynas V12000
Extra
Nybit E 190
Nyflow 500
Nymuls BC 100
Nymuls SD 102

Kontakter

Agata Twardowska

Sales Administrator

phone number +47 96 88 77 06

Jon Borge Finset

Head of Technical Support

mobile number +47 990 496 58

Line Frøyset

Office Manager

mobile number +47 928 07 855
email number line.froyset@nynas.com

Nermin Halilovic

Depot Technician

mobile number +47 99 26 94 98

Ola Mossblad

Logistics Manager

mobile number +47 906 203 55
email number ola.mossblad@nynas.com

Rasmus Christensen

Depot Manager

mobile number +47 90 28 88 86

Leo Helland

Managing Director og Sales Manager

phone number +46 705 17 50 62
email number leo.helland@nynas.com