sikkerhet

Sikkerheten kommer først i vår bransje og vi vil holde alle våre kunder informert, både på ledelses- og operativ nivå, gjennom å dele med oss av den seneste informasjonen når det gjelder sikkerhet og praktisk veiledning ved håndtering av bitumen. Sikkerhet er ingen tilfeldighet. Observer, tenk og reager!

Nynas sikkerhetsmateriell

Sikkerheten kommer først i vår bransje og vi vil holde alle våre kunder informert, både på ledelses- og operativ nivå, gjennom å dele med oss av den seneste informasjonen når det gjelder sikkerhet og praktisk veiledning ved håndtering av bitumen.

NYNAS BITUMEN SIKKERHETSDATABLAD

 

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladet er den viktigste kommunikasjonskanalen for REACH-relatert informasjon nedover forsyningskjeden. Disse dokumentene er meget omfattende og inneholder informasjon om sikkerhet og bruk, klassifisering og merking, førstehjelp, oppbevaring og håndtering, eksponeringskontroll, transportklassifisering og lignende.

Bitumen er ikke klassifisert som farlig, og det er for tiden ingen juridiske krav om å levere sikkerhetsdatablader for bitumen. Sikkerhetsdatablader inneholder imidlertid svært viktig informasjon om trygg håndtering av bitumen, og det er derfor god bransjepraksis å levere slike, noe Nynas støtter. Sikkerhetsdatablad for Nynas' bitumenprodukter kan lastes ned under Produkter. Gå til Produkter