Säkerhet

Säkerhet är ingen tillfällighet. Observera, tänk och agera!

Säkerhet är av högsta prioritet i vår bransch och vi vill säkerställa att relevanta intressenter är informerade och medvetna om gällande riktlinjer för säker hantering av bitumen.

Om du vill veta mer om säker hantering av bitumen, ladda ner vårt säkerhetsmaterial:

Förarprov

För att öka kunskapen kring säkerheten kring våra bitumenprodukter har vi tagit fram ett prov om detta. Länk till förarprovet

Säkerhetsartiklar

  • Minimising the risk of boil-over

    When water comes into contact with hot bitumen, a powerful reaction occurs. This is because when water is heated to the temperature of the bitumen, it vaporises and expands.

  • Ansvar för våra produkter och deras påverkan

    En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.