Säkerhet

Säkerhet är ingen tillfällighet. Observera, tänk och agera!

Säkerhet är av högsta prioritet i vår bransch och vi vill säkerställa att relevanta intressenter är informerade och medvetna om gällande riktlinjer för säker hantering av bitumen.

Om du vill veta mer om säker hantering av bitumen, ladda ner vårt säkerhetsmaterial:

Förarprov

För att öka kunskapen kring säkerheten kring våra bitumenprodukter har vi tagit fram ett prov om detta. Länk till förarprovet

Säkerhetsartiklar