Performance Programme

Harmonisering og strukturelle endringer i finansieringen av offentlige arbeider samt et økt fokus på miljø og omkringliggende natur får stadig større innvirkning på virksomheten vår. Vi i Nynas strever etter å ligge ett skritt foran, og vi har konstant fokus på kundenes behov.

Harmonisering og strukturelle endringer i finansieringen av offentlige arbeider samt et økt fokus på miljø og omkringliggende natur får stadig større innvirkning på virksomheten vår. Vi i Nynas strever etter å ligge ett skritt foran, og vi har konstant fokus på kundenes behov.

Dagens kunder krever langsiktige og kostnadseffektive løsninger for asfaltdekker. For å dekke dette behovet har vi utarbeidet Performance Programme. Det består av tre produktkategorier for ulike bruksområder.

Hvert sortiment er delt inn i tre underkategorier: Regular, Extra og Premium.

Bruk tabellen nedenfor for å finne ut hvilke produkt som passer best for ditt behov.

Kvalitetsindikator

 

  Regular Extra Premium
Egenskaper Nynas Pen
Grades
Nypave Nypol Nybit Nynas
Endura
Formbestandighet * * **   ***
Styrkning av struktur ** ** **   ***
Motstand mot utmatting * ** **   ***
Sprekkbestandighet * ** ***   ***
Aldringsbestandighet   ** ** * ***
Reduced temperature susceptibility   * **   ***
Redusert temperaturfølsomhet   ** * ** ***
Håndtering ved lavere temperaturer   ***   ** **
Tidig ferdsel (åpen for trafikk)   ** *   **
Fornybarhet   ** ** * **
Strengere spesifikasjoner   ** ** ** ***
Spesialutvalgte råmaterialer   ** * *** ***
Gjenvinnbarhet *** *** *** *** ***

*Egnet, **Godt egnet, ***Veldig godt egnet

Det faktiske potensialet avhenger av bindemiddel/kategori og type asfaltblanding. I den spesifikke produktinformasjonen finner du detaljerte anbefalinger om potensialet for bestemte produkter, asfaltblandinger og bruksområder. Kontakt ditt salgskontor for informasjon om tilgjengelighet, leveringstid og andre ordrerutiner.