Applikationsområden

Vårt produkterbjudande är uppdelat i tre applikationsområden med fokus på hur de används av våra kunder; varmblandade och lågtemperererade varma asfaltsapplikationer, kalla och halvvarma applikationer samt industriella applikationer.

Varmblandade och lågtemperererade varma asfaltsapplikationer (Hot & Warm Mix Applications)

Nynas tillhandahåller ett brett utbud av penetrationsbindemedel samt modifierade och specialiserade bindemedel för varmblandad asfalt och lågtempererad varmasfalt - Hot Mix Asphalt (HMA) och Warm Mix Asphalt (WMA). Dessa mångsidiga konstruktionsmaterial levererar lösningar med fokus på prestanda och värde över ett brett spektrum av applikationer och användningsområden.

Kraven på infrastruktur ökar hela tiden. Inte bara när det gäller högre prestanda på grund av ökande trafik, utan också när det gäller värdeleverans – mindre miljöpåverkan, mindre trafikstörningar, mindre buller, förbättrad säkerhet och mindre påverkan på samhället. Asfalt måste leverera det bästa värdet i hela leverantörskedjan – på kort, medellång och lång sikt – för alla användare och det är vad Nynas bindemedel levererar.

Kalla och halvvarma applikationer (Cold & Semi-Warm Applications)

Nynas tillhandahåller ett brett utbud av produkter för applikationstemperaturer under 100 °C. Detta inkluderar produkter som används i applikationer som klister och lim, ytbehandlingar, kallblandad asfalt, skumning och halvvarma applikationer.

Det finns ett viktigt industrifokus på att utveckla beläggningsapplikationer som förbrukar mindre naturresurser och energi. Det här är ett område där Nynas har lagt ner mycket kraft och under åren introducerat branschledande lösningar. Våra produkter formulerade för kalla och halvvarma applikationer breddar en redan omfattande verktygslåda av alternativ som är tillgängliga för industrin.

Industriella applikationer (Industrial Applications)

För industriella applikationer tillhandahåller Nynas specialiserade bitumenbindemedel med fokus på prestanda. Våra produkter inom detta applikationsområde stödjer kundlösningar som skyddar mot fukt, värme, ljud, vibrationer och elektricitet.

Kontakter

 Benny Jandér

Benny Jandér

Sales Director Scandinavia, Managing Director, Norway and Denmark

Mobilnummer +46 706 518 945
 Niclas Krona

Niclas Krona

Sales Manager Sweden

Mobilnummer +46-72-501 72 58
 Jon Borge Finset

Jon Borge Finset

Technical Sales Support Manager - Scandinavia

Mobilnummer +47 990 496 58