Varmblandede og halvvarme asfalt applikationer & Kolde og halvvarme applikationer

Nynas leverer et bredt udvalg af bitumenløsninger til brug ved temperaturer under 100 °C

Varmblandede og halvvarme asfalt applikationer

Nynas leverer et bredt udvalg af vejbitumener samt modificerede og specialiserede bitumener til varmblandet asfalt. Varmblandet asfalt er et meget alsidigt vejbelægningsmateriale. Det leverer værdi over et bredt brugsområde.

Varmblandet asfalts veldokumenterede egenskaber mht. ydelse, holdbarhed og alsidighed udgør tungtvejende grunde til at bekræfte materialets position som en mere end egnet løsning, når det drejer sig om bæredygtig udvikling af transportinfrastruktur.

Kolde og halvvarme applikationer

Nynas leverer et bredt udvalg af bitumenløsninger til brug ved temperaturer under 100 °C, inklusive bitumen til klæbning, overfladebehandling, slurry/micro surfacing, koldblandinger, skumblandinger og halvvarme blandinger.

Industrien er under pres for at skære ned på både brugen af fossilt brændsel og mængderne af produceret CO², og der opnås resultater i bestræbelserne på at udvikle asfalttyper, som kræver reducerede mængder af naturlige ressourcer og lavere energiforbrug under produktionen. Den næste betydelige reduktion af energiforbruget ligger sandsynligvis i at reducere behovet for høje temperaturer under asfaltproduktionen. I den forbindelse leverer de nye områder inden for varme, halvvarme og koldblandede asfaltteknologier et bidrag til det allerede omfattende udvalg af løsninger, som industrien har adgang til.