applikasjoner

Varm asfalt

 

Nynas har et bredt sortiment av bitumen for asfaltdekker samt modifiserte bindemidler og spesialbindemidler for varm asfalt. Varm asfalt er et svært anvendelig materiale. Det gir verdifulle og kvalitetsbaserte løsninger for en rekke bruksområder.

Moderne transport krever bærekraftig infrastruktur. Varm asfalt har en kvalitet og holdbarhet som gir asfaltdekket disse egenskapene.