Företagsrekonstruktion

Nynas AB företagsrekonstruktion.

Här samlar vi information om Nynas AB:s företagsrekonstruktion. 

Bitumen för vägbeläggning

Nya vägval

Ökad trafik, digitalisering och ett åldrande vägnät ställer allt större krav på vägtransportsystemet. Generaldirektör Lena Erixson diskuterar hur Trafikverket möter dagens utmaningar med sikte på framtiden 

Läs mer

Nynas bio produkter

Cool your power

Nynas introducerar världens första biobaserade högpresterande transformatorvätska.

Läs mer

Senaste nytt

 • 2020-06-05 15:02

  Nynas AB har idag ansökt vid Södertörns tingsrätt om förlängning av företagets rekonstruktion med ytterligare tre månader. Rekonstruktörerna tillstyrker att rekonstruktionen ska fortsätta. Ett beslut från tingsrätten förväntas meddelas sent nästa vecka.

  Nyheter
 • 2020-05-19 08:57

  Mikael Blank har tagit över som Business Area Director acting för Bitumen Nordic.

  Nyheter
 • 2020-05-18 11:46

  På vissa speciellt utsatta vägavsnitt har man testat att använda spillvärme från fjärrvärmeverk för att få bort is och halka. Och nu tas ytterligare ett steg genom ett projekt som initierats av forskare på Chalmers Tekniska Högskola med finansiellt stöd från Trafikverket i Sverige och norska Statens vegvesen.

  Nyheter
 • 2020-05-15 11:12

  ”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

  Nyheter
 • 2020-05-13 14:00

  Återanvändning av asfalt är ett område där bitumenoch asfaltindustrin bidrar till ett mer hållbart utnyttjande av våra naturresurser.

  Nyheter
 • 2020-05-12 16:56

  US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör general license GL 13E att gälla.

  Pressrelease
 • 2020-05-12 10:49

  Nynas spelade en nyckelroll i materialförsörjningen till ett stort vägprojekt i England och levererade mer än 20 000 ton bitumen under hård tidspress. Därmed kunde arbetet slutföras mycket snabbare än planerat.

  Nyheter

Våra produktsegment