Uppförandekod

Nynas vill vara en positiv kraft i samhället och en attraktiv arbetsgivare. Det betyder att vi alltid strävar efter att agera i enlighet med god affärsetik och på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Ett viktigt verktyg i det här sammanhanget är Nynas uppförandekod (Code of Conduct). Syftet med uppförandekoden är att fastställa grundläggande regler, grundläggande normer och etiska ramverk som Nynas förväntar sig att alla anställda och partners ska erkänna, respektera och agera i enlighet med.

Här kan du ta del av ett sammandrag av Nynas Code of Conduct.