Nynas hållbarhetskoncept

Nynas ReSolution

Letar du efter hållbar prestanda är Nynas ReSolution lösningen för dig. Nu gör vi det ännu enklare att hitta de produkter du söker.

 

Nynas ReSolution är en samling av våra produkter och lösningar som kan hjälpa dig att nå hållbar prestanda på olika sätt. För att du enklare ska hitta rätt produkter har vi grupperat dem runt några huvudsakliga nyttor.

De erbjuder sätt att minska påverkan, förstärka prestanda, förnya och recirkulera material.

Nynas ReSolution uppdateras kontinuerligt med produkter och lösningar som passar dessa krav.

REDUCE

Energi, emissioner, teperatur och material

 • Minskade asfaltproduktions- och beläggningstemperaturer vilket minskar energiförbrukningen och förbättrar arbetsförhållandena
 • Minskat rullmotstånd, bättre bränsleekonomi, mindre emissioner är viktiga områden där däckoljorna bidrar
 • Minskad energi- och tvålförbrukning vid fetttillverkning med NSP
 • Bättre kylning genom lägre viskositeter som möjliggör bättre konvektion av vätskor i transformatorer, vilket bidrar till minimerade elektriska förluster
 • Nynas naftenoljebaserade lösningar ger säkrare träbehandling och ersätter kreosotbaserade produkter.

REINFORCE

Hållbarhet, prestanda och livslängd

 • Längre livslängder med high/super grade transformatorvätskor (och därmed transformatorisoleringen) tack vare utmärkt oxidationsstabilitet
 • Korrekt kompatibilitet och renhet möjliggör bearbetning vid lägre temperaturer och fler cykler av oljeåtervinning i batteriseparatorer. En batteriseparator av hög kvalitet bidrar till längre batterilivslängd.
 • Smörjfetter tillverkade med NSP har en måttlig oljeavskiljning vilket ger god lagringsstabilitet. Dessutom har de god skjuvstabilitet vilket bidrar till en lång livslängd
 • Förbättrad hållbarhet för asfalt genom utmärkt motståndskraft mot deformation (t.ex. med Nynas Endura Z)

RECIRCULATE

MATERIAL

 • Nynas rejuvenator(er) underlättar ökad återanvändning av asfalt. (Nygen)
 • Nynas RR-transformatorvätskor säkerställer att transformatorvätskor vid slutet av sin livslängd renoveras till hög kvalitet, i nivå med ursprunglig olja, och återförs till elindustrin för ny lång användning och livslängd

RENEW

MATERIAL

 • Nynas BIO specialprodukter är helt eller delvis formulerade av förnybara (biobaserade) råvaror och kompromissar inte med prestanda.
 • Polymermodifierade bindemedel (PMB) med en biogen komponent som kompenserar för det ökade koldioxidavtrycket av polymermodifiering. Detta resulterar i en längre livslängd utan nackdelen med ett högre koldioxidavtryck.