Människor & samhälle

Vårt mål är att bli erkända för att vi har ett starkt arbetsgivarvarumärke och en stark företagskultur med ett utmärkt ledarskap. Nynas ska också ses som en god granne och partner i den lokala affärsmiljön, med en ansvarsfull hantering av leveranskedjan.

En av våra rekryteringsutmaningar är att locka till oss anställda med specifik kompetens och göra vår bransch mer attraktiv. Det är därför viktigt att stärka arbetsgivarvarumärket och fokusera mer på hållbarhet.

Främja mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering är en naturlig del av vårt mångkulturella företag och vi strävar ständigt efter att ha en mångsidig arbetsstyrka. På våra arbetsplatser ska alla känna sig välkomna, oavsett kön, social bakgrund, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.

Ledarskap

Ett starkt ledarskap är en nyckel till vår framtida framgång och vi erbjuder ledarskapsprogram för våra chefer. För nya chefer erbjuder vi programmet New as a Manager och för mer erfarna chefer erbjuder vi programmet Leadership Training. Dessa program har pågått i flera år och bidrar på ett positivt sätt till Nynas ledarskap. Nynas erbjuder också individuell coachning och ledarskapsforum för att kontinuerligt utveckla och stärka ledarskapet bland våra chefer.