Studenter

För oss är ett nära samarbete med universitet och tekniska högskolor en investering i framtiden.

I en så pass föränderlig bransch som vår är det helt avgörande att ha kontakt med nya begåvningar. Om du är intresserad av examensarbete (grundnivå, master eller doktorsavhandling) i en banbrytande miljö med avancerade forskningsanläggningar kan du skicka ett e-postmeddelande till human.resources@nynas.com. Skriv "Examensarbete på Nynas" i ämnesraden.

Master´s thesis project for the Chemical Industry Segment - Silicone Sealants

Nynas is offering a challenging thesis project for a Master`s student. The aim is to support and strengthen our ongoing application developments in the CMI group. Main focus of the project is to develop silicone sealant formulation with mineral oil and understand the impact of oil on the key properties of sealants.

Läs mer om Master´s thesis project for the Chemical Industry Segment - Silicone Sealants

Master´s thesis project for the Chemical Industry Segment - Antifoams

Nynas is offering a challenging thesis project for a Master`s student. The aim is to support and strengthen our ongoing application developments in the CMI group. Main focus of the project is to develop oil based antifoam formulations.

Läs mer om Master´s thesis project for the Chemical Industry Segment - Antifoams