HSSE&Q policy

Syftet med policyn är att stödja Nynas vision och hjälpa oss att nå resultat som vi kan vara stolta över. På så sätt kan vi vinna förtroende bland kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, myndigheter, grannar och samhället i stort.

Vi vill vara den bästa långsiktiga leverantören av högpresterande specialoljeprodukter och tjänster som möter, och om möjligt, överträffar våra kunders förväntningar.

Vi bedömer våra produkters hälso-, säkerhets- och miljöpåverkan och gör vårt yttersta för att minimera den. Vi tillhandahåller vägledning för säker användning av våra produkter.

Vi uppfyller både relevant lagstiftning och interna krav som är dokumenterat i vårt ledningssystem. Vi strävar hela tiden för att förbättra våra HSSE&Q resultat genom att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och för miljön samt att optimera effektiviteten i våra verksamheter och i användningen av resurser, energi inkluderat.

Vi verkar för en stark och positiv HSSE&Q kultur, där ansvaret är hos linjeorganisationens ledning.

Alla anställda är individuellt medvetna och ansvariga för sina arbetsuppgifter.

Vi har ett fullt integrerat och certifierat ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och som för våra tekniska och operativa platser även uppfyller kraven i ISO 14001 och ISO 45001. Därutöver, för tillämpliga platser, kommer vi att möta ISO 50001/STEMFS 2014:2 och ISO 17025. Vårt system tillhandahåller en struktur för upprättande och översyn av målsättningar och mål för HSSE&Q samt för att kontinuerligt utvärdera och förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Syftet med Policyn är att stödja Nynas vision och leverera ett resultat som vi alla kan vara stolta över, så att vi skapar förtroende bland kunder, anställda, aktieägare, leverantörer, myndigheter, grannar och samhället i stort.