HSSE&Q policy

Syftet med policyn är att stödja Nynas vision och hjälpa oss att nå resultat som vi kan vara stolta över. På så sätt kan vi vinna förtroende bland kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, myndigheter, grannar och samhället i stort.

Nynas vill att alla ska komma tillbaka från jobbet minst lika trygga och friska som de åkte dit och att integriteten och kvaliteten i vår verksamhet upprätthålls. HSSE&Q är vår första prioritet.

Vi bedömer hälso-, säkerhets- och miljöpåverkan av våra produkter och metoder och gör vårt yttersta för att minimera den. Vi ger vägledning för säker användning av våra produkter.

Vi följer tillämpliga lagar och förordningar angående säkerhetsfrågor förutom att vi upprätthåller vår egen säkerhetsstandard. Säkerhetsbrott kommer att registreras och undersökas för att identifiera förbättringar och för att upprätthålla acceptabel säkerhetsprestanda.

Vi följer både tillämpliga regulatoriska och interna krav som dokumenterats i vårt ledningssystem.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt arbete inom hälsa, trygghet, säkerhet, miljö och kvalitet genom att minimera risken för större och mindre olyckor, risken för människors hälsa och miljön samt optimera effektiviteten i våra aktiviteter och användning av resurser, inklusive energi.

Vi främjar en stark och positiv HSSE&Q-kultur, där linjeledningen är ansvarsfull och visar ett synligt och deltagande ledarskap.

Alla anställda är individuellt ansvariga för sina arbetsaktiviteter och agerar därefter för att sätta den HSSE&Q-kultur vi vill uppnå.

Vi driver ett helt integrerat och certifierat ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 och att våra tekniska och operativa anläggningar även uppfyller kraven i ISO 14001 och ISO 45001. För tillämpliga anläggningar kommer vi dessutom att uppfylla kraven i STEMFS 2014:2.

Vårt ledningssystem ger ett ramverk för att fastställa och granska HSSE&Q-mål för att kontinuerligt utvärdera och förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Eric Gosse, President & CEO Nynas AB