Nynas ledningssystem

För att uppfylla våra mål inom HSSE&Q – och för att hela tiden bli bättre – krävs en samordnad arbetsmetod baserad på en gemensam arbetsmodell. Detta kallas för ledningssystem.

Systemet innehåller processer, policyer, förfaranden, instruktioner, arbetsbeskrivningar med mera som ska garantera att det är tydligt vad som ska göras och när, hur och av vem det ska göras. Nynas ledningssystem är baserat på följande internationella standarder: ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (hälsa och säkerhet).

2021 omcertifierades Nynas enligt alla tre standarderna. Nästa omcertifiering sker 2024.

Vårt ledningssystem är nära kopplat till Factory Production Control (FPC) för CE-märkning för bitumen, liksom ackreditering för laboratorier enligt ISO 17025.