Koncernledning

Bo Askvik

Tillförordnad vd och koncernchef. Anställd sedan 2014. I nuvarande befattning sedan 2019. Född 1958. Nationalitet: svensk.

Rolf Allgulander

Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Född 1962. Nationalitet: svensk.

Ewa Beskow

Direktör HR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Född 1957. Nationalitet: svensk.

Mikael Blank

Tillförordnad affärsområdeschef Bitumen Nordic. Anställd sedan 2009. I nuvarande befattning sedan 2020. Född 1970. Nationalitet: svensk.

Jim Christie

Affärsområdeschef Bitumen UK och Västeuropa. Anställd sedan 1994. I nuvarande befattning sedan 2008. Född 1960. Nationalitet: brittisk.

Simon Day

Vice vd, Affärsområdeschef Naphthenics. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1967. Nationalitet: brittisk.

Eva Kaijser

Interim CFO. Anställd sedan 2019. I nuvarande befattning sedan 2019. Född 1972. Nationalitet: svensk.

Anders Nilsson

Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1968. Nationalitet: svensk.

Hans Östlin

Kommunikationsdirektör. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Född 1961. Nationalitet: svensk.