Koncernledning

Eric Gosse

Eric Gosse

VD och koncernchef. Anställd sedan 2023. I nuvarande befattning sedan 2023. Född 1965. Nationalitet: fransk

 Rolf Allgulander

Rolf Allgulander

Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Född 1962. Nationalitet: svensk.

Maria Björkholm

Maria Björkholm

Chefsjurist och styrelsens sekreterare. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2015. Född 1968. Nationalitet: svensk.

 Simon Day

Simon Day

Vice vd, Försäljning och marknadsföringschef. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014.Född 1967. Nationalitet: brittisk.

Ann Ekman

Ann Ekman

HR-direktör. Anställd sedan 2022. I nuvarande befattning sedan 2023. Född 1967. Nationalitet: svensk.

 Anders Nilsson

Anders Nilsson

Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1968. Nationalitet: svensk.

Jan-Pieter Oosterom

Jan-Pieter Oosterom

Ekonomichef. Anställd sedan 2023. I nuvarande befattning sedan 2023. Född 1978. Nationalitet: nederländsk