Koncernledning

Bo Askvik

Vd och koncernchef. Anställd sedan 2014. I nuvarande befattning sedan 2019. Född 1958. Nationalitet: svensk.

Rolf Allgulander

Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Född 1962. Nationalitet: svensk.

Simon Day

Vice vd, Affärsområdeschef Naphthenics. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1967. Nationalitet: brittisk.

Ingegerd Engquist

Direktör HR. Anställd sedan 2021. I nuvarande befattning sedan 2021. Född 1968. Nationalitet: svensk.

Eva Kaijser

Tillförordnad CFO. Anställd sedan 2019. I nuvarande befattning sedan 2019. Född 1972. Nationalitet: svensk.

Anders Nilsson

Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Född 1968. Nationalitet: svensk.

Rafael Renaudeau

Vice vd, Affärsområdeschef Nynas Bitumen. Anställd sedan 2003. I nuvarande befattning sedan 2021. Född 1973. Nationalitet: fransk och spansk.

Hans Östlin

Kommunikationsdirektör. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Född 1961. Nationalitet: svensk.