Koncernledning

Anders Nilsson

Född 1968. Logistikdirektör. Anställd sedan 2000. I nuvarande befattning sedan 2014. Nationalitet: svensk.

Bo Askvik

Född 1958. tillförordnad vd och koncernchef. Anställd sedan 2014. I nuvarande befattning sedan 2019. Nationalitet: svensk.

Ewa Beskow

Född 1957. Direktör HR. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

Hans Östlin

Född 1961. Kommunikationsdirektör. Anställd sedan 2006. I nuvarande befattning sedan 2006. Nationalitet: svensk.

email number hans.ostlin@nynas.com

Jim Christie

Född 1960. Affärsområdeschef Bitumen UK och Västeuropa. Anställd sedan 1994. I nuvarande befattning sedan 2008. Nationalitet: brittisk.

Peter Bäcklund

Född 1956. Affärsområdeschef Bitumen Nordic. Anställd sedan 1986. I nuvarande befattning sedan 2008. Nationalitet: svensk.

Rolf Allgulander

Född 1962. Vice vd, Manufacturing. Anställd sedan 2007. I nuvarande befattning sedan 2007. Nationalitet: svensk.

Simon Day

Född 1967. Vice vd, Affärsområdeschef Naphthenics. Anställd sedan 1996. I nuvarande befattning sedan 2014. Nationalitet: brittisk.

Eva Kaijser

Född 1972. Interim CFO. Anställd sedan 2019. I nuvarande befattning sedan 2019. Nationalitet: svensk.