Hållbara produkter

Vi fokuserar på att utveckla högkvalitativa produkter som ger längre livslängd, minskar utsläppen av växthusgaser, ökar energieffektiviteten vid tillverkning och användning och stöder den cirkulära ekonomin. Nynas kommer att fortsätta att tillhandahålla och utveckla produkter som bidrar till hållbarhet när de används i kundernas tillämpningar.

Utveckla cirkulära produktflöden

Fokus på cirkularitet är i linje med Nynas ambition att bedöma hela produktens livscykel, särskilt när det gäller klimatpåverkan, livslängd/hållbarhet och möjligheten till cirkulärt produktflöde. Våra bitumenprodukter för vägarbete är 100 procent återanvändbara och gör det möjligt för kunderna att återvinna asfalt.

De gör det också möjligt för kunderna att lägga asfalt vid lägre temperaturer, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. I vissa tillämpningar är våra specialoljor också helt återvinningsbara i slutet av sin livslängd, och i vissa andra fall är de sammansättningar som de ingår i återvinningsbara.

Naphthenics - biobaserad råvara

NYTRO® BIO 300X är en biobaserad, förnybar och liksom alla Nynas transformatoroljor en helt återvinningsbar produkt. Den högpresterande transformatorvätskan erbjuder överlägsen värmeöverföring och exceptionell nedkylning tack vare den ultralåga viskositeten. Ytterligare
arbete för att studera prestandafördelarna med NYTRO BIO 300X har utförts tillsammans med kunder, vilket till exempel visar att lindningstemperaturen vid heta punkter kan sänkas med upp till 10 K (Kelvin) jämfört med mineraliska transformatoroljor som uppfyller IEC-standarden 60296.

2021 fick NYTRO BIO 300X USDA Certified Biobased Product Label, som hjälper användarna att enkelt identifiera produkter med verifierat biobaserat innehåll.

Bitumen - bryter ny mark för lägre koldioxidutsläpp

Nynas har utvecklat ett nytt produktsortiment som erbjuder vägbyggnadssektorn ett sätt att minska sin klimatpåverkan.

Det nya Nypol RE-produktsortimentet bidrar till att förlänga beläggningens livslängd, vilket leder till ett lägre koldioxidavtryck. Att förlänga beläggningarnas livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten i ett vägbygge. Under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas och färre underhållsinterventioner att behövas, vilket leder till ett lägre koldioxidavtryck.

Det biogena materialet av polymermodifierad bitumen (PMB) i Nypol RE-sortimentet minskar det totala koldioxidavtrycket.