Stein Ivar Bye

Stein Ivar Bye

Styrelsens ordförande Vald till ordförande av årsstämman den 27 april 2022. Styrelseledamot sedan 2021. Född: 1966. Nationalitet: norsk.

Ewa Björling

Ewa Björling

Phd, docent. Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1961. Nationalitet: svensk.

Christopher Pillar

Christopher Pillar

Revisor. Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1960. Nationalitet: brittisk.

Christopher Plummer

Christopher Plummer

Operating Associate på Davidson Kempner Hawthorne Partners. Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1987. Nationalitet: brittisk.

Alexis Pourchet

Alexis Pourchet

Operating Partner, Davidson Kempner Hawthorne Partners Ltd. Styrelseledamot sedan 2021. Född: 1979. Nationalitet: fransk.

Heifred Segovia

Heifred Segovia

Vice President Finance, PdVSA. Styrelseledamot sedan maj 2023. Född: 1985. Nationalitet: venezuelansk.

Alireza Saberi

Alireza Saberi

Arbetstagarrepresentant. Styrelseledamot sedan 2022. Född: 1980. Nationalitet: iransk.

Roland Bergvik

Roland Bergvik

Arbetstagarrepresentant. Styrelseledamot sedan 2010. Född: 1967. Nationalitet: svensk.

Håkan Olsson Reising

Håkan Olsson Reising

Auktoriserad revisor, KPMG AB. Huvudansvarig, ordinarie revisor i Nynaskoncernen sedan 2021. Nuvarande kunduppdrag innefattar ABB, EQT, AddLife, Lagercrantz Group och Bergman & Beving. Född: 1961 Nationalitet: svensk.