Säkerhetsföreskrifter

- Nynäshamn

Söder om Stockholm ligger Nynäshamn. Vårt raffinaderi där uppfyller alla gällande nationella och internationella säkerhetsbestämmelser.