Vår produkter

- i korthet

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för ett ännu bredare spektrum av applikationer.

Nynas är ett globalt bolag med stark position på nischmarknaderna. Specialiseringen i NSP (nafteniska specialprodukter) och bitumen särskiljer Nynas från de flesta andra oljeföretag, som erbjuder olja som energikälla.

Nynas kärnkompetens är att raffinera tung råolja till en balanserad blandning av långvariga, högpresterande specialprodukter för hållbar användning. Nynas är det ledande varumärket och den globala marknadsledaren inom NSP (nafteniska specialprodukter) och är marknadsledande inom bitumen på den europeiska marknaden där företaget är verksamt.

Nynas produkter stödjer tillväxten inom infrastruktur och finns bland oss alla varje dag genom företagets närvaro på vägar, tak, löparskor, lim, gummi, färg, tidskrifter och smörjmedel. Det är bara några av de tusentals föremål som innehåller Nynas oljor.

 

För mer information se våra vanligaste produktområden

Bitumen

At Nynas, we are continually developing bitumen and its functional performance in a wide variety of applications. Our long-standing focus on bitumen has earned us the reputation of being the “bitumen specialist”.

Transformer oils

Nynas is the world’s leading supplier of transformer oils with the widest product range on the market.

Base oils

Nynas provides naphthenic base oils for greases, industrial lubricants and metalworking fluids. Coming in a broad range of viscosities and with different degrees of refining, Nynas base oils are the best choice or a wide range of applications.

Process oils

Nynas provides naphthenic process oils for different applications like adhesives, printing inks, TPE and fertilizers.

Tyre & Rubber oils

With a local presence and a global supply chain, we offer fast and reliable solutions to meet the demands of the market - anywhere in the world.