Möjliggör för elindustrin att bli cirkulär

Hållbar utveckling har nu hög prioritet i de flesta branscher. Med lanseringen av NYTRO RR 900X bidrar Nynas till resurseffektivitet och hjälper elbolag och OEM-tillverkare att uppnå målen för minskning av växthusgaser.

NYTRO RR 900X bidrar till en effektivare användning av råmaterial genom att återanvända uttjänt transformatorvätska. Nynas reningsprocess återvinner värdefulla molekyler som inte längre kan användas i sin nuvarande form, vilket gör att vätskans ursprungliga produktionspåverkan utnyttjas på bästa sätt.

NYTRO RR 900X är lämplig för användning i ett brett spektrum av elektriska tillämpningar, inklusive högspänningstransformatorer. Den nya kvaliteten uppfyller de högsta kraven i IEC 60296-standarden, som dessutom kräver att råmaterialet till de återförädlade vätskorna till 100 procent ska komma från elektrisk utrustning.

Nynas moderna optimerade vätebehandlingsteknik har resulterat i toppspecifikationer som är lika bra som för nyproducerade oljor. Kvaliteten och egenskaperna hos NYTRO RR 900X är likvärdiga, om inte bättre, än hos NYTROs högpresterande kvaliteter, med bibehållande av det välkända dielektriska beteendet hos traditionella nafteniska dielektriska vätskor.

Med en återvinningsgrad på 100 procent under sin livstid ger NYTRO RR 900X en minskning av växthusgasutsläppen med minst 70 procent jämfört med nyproducerad transformatorolja och en total minskning av råoljeförbrukningen. ”Vi är mycket stolta över att kunna bidra till att minska miljöavtrycket från produktionen av transformatorolja”, säger Marika Rangstedt, hållbarhetschef inom Nynas.