Vår verksamhet

I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi oljor för en rad tillämpningar som har avgörande betydelse i olika produkter och processer. Oljor med lång livslängd som skapar ett hållbart mervärde.

Våra produkter i korthet

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för ett ännu bredare spektrum av applikationer.

Läs mer om Våra produkter i korthet

Vår FoU

Vi gör stora investeringar i FoU. Det måste vi göra. Det är det enda sättet för oss att klara de snabba förändringarna som efterfrågas – från både kunder och lagstiftande organ.

Läs mer om Vår FoU

Vårt leveransnätverk

Vårt leveransnätverk är världsomspännande så att våra kunder ska få det de behöver, när de behöver det.

Läs mer om Vårt leveransnätverk

Våra raffinaderier

Våra produkter tillverkas i raffinaderier i Europa. Tre av dem – Nynäshamn, Göteborg och Harburg – ägs av Nynas. Raffinaderiet i Eastham, Storbritannien, är ett samarbetsprojekt med Shell.

Läs mer om Våra raffinaderier