Vårt produktions- och leveransnätverk

Nynas produktions- och leveransnätverk är strategiskt placerat för att säkerställa att våra kunder får de produkter de behöver, när de behöver dem.

Våra långlivade, högpresterande specialprodukter är utformade för att uppfylla kundernas stränga krav vid omställningen till nya, mer hållbara lösningar inom energi, infrastruktur och andra segment. Våra produktions- och distributionsverksamheter är idealiskt placerade för att underlätta för kunderna.

Vi hydrerar våra destillat noggrant för att avlägsna svavel och kväve samtidigt som vi minskar aromatiska ämnen. Resultatet är en mycket ren produkt som uppfyller stränga krav på funktion och hälsoegenskaper, och som är idealisk för många kundtillämpningar. Vi producerar bitumen genom direktdestillation och strävar efter en jämn produktkvalitet.

Vi har leveransnätverk i Europa och på andra utvalda marknader, vilket garanterar våra kunder    snabba och pålitliga leveranser. Genom vårt sälj- och tekniknätverk säkerställer vi ett nära samarbete med kunderna och erbjuder en mängd olika tjänster, från teknisk support till samarbete inom produktutveckling.

Nynas production and supply network

Bitumen

Produktionsanläggningar: Nynäshamn, Göteborg och Eastham bildar ett depåsystem som täcker de skandinaviska och brittiska marknaderna.

Nafteniska produkter

Produktionsanläggningar: Nynäshamn. Huvudblandningsstation i Antwerpen. Depåsystem som täcker vår kärnmarknad i Europa och utvalda marknader i Sydamerika, Sydafrika, Indien och Singapore.

Nynas production and supply network

Produktionsanläggning Nynäshamn

Anläggningen etablerades 1928 i Nynäshamn utanför Stockholm. Här tillverkas alla Nynas produktkategorier för den nordiska marknaden och för export. Produktionsanläggningen har spelat en nyckelroll för Nynas fokus på specialprodukter. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gjordes betydande investeringar för att öka såväl bitumenkapaciteten som produktionen av nafteniska specialprodukter. Investeringarna har sedan dess fortsatt med fokus på kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

  • Den största produktionsanläggningen i Nynaskoncernen.
  • Den största leverantören av bitumen för vägar i Sverige och de nordiska länderna.
  • En av de största tillverkarna av nafteniska specialprodukter i världen.
  • 2004 blev produktionsanläggningen den första i sitt slag i världen att huvudsakligen drivas med biomassa, eftersom all ånga genereras av ett kraftvärmeverk som drivs med träflis och annat biomaterial.

 

Produktionsanläggning Göteborg

Anläggningen producerar bitumen för den nordiska marknaden. Den startades 1956 i närheten av Göteborgs hamn. Produktionsenheten hålls uppdaterad genom strategiska investeringar med fokus på produktkvalitet och hållbarhet. Investeringar i nya gasvärmare har lett till stora utsläppsminskningar på senare tid.

  • Anläggningen är fokuserad på bitumenproduktion och specialprodukter, däribland polymermodifierat bitumen, bitumenemulsioner och oxiderat bitumen.
  • Processen att modifiera bitumen med polymerer syftar till att göra bindemedlet mer flexibelt vid låga temperaturer, en nödvändighet för hållbara beläggningar för krävande förhållanden.

Produktionsanläggning Eastham, Storbritannien

Anläggningen drivs som ett 50/50-ägt joint venture mellan Nynas och Shell. Den ligger vid floden Mersey i nordvästra England.

  • Anläggningen producerar bitumen för den brittiska marknaden.
  • På platsen har Nynas en uppgraderingsanläggning (Special Products Plant, SPP) som producerar polymermodifierade bindemedel och emulsioner.