FOKUSOMRÅDE

Hälsa & säkerhet

Vårt mål är att alla ska komma hem från arbetetminst lika trygga och välbehållna som när de komtill jobbet.

Linjeledningen är ansvarig för att främja en stark hälso- och säkerhetskultur medan alla medarbetare och underleverantörer ansvarar för att bidra till hälsa och säkerhet i sina arbetsaktiviteter. Program och utbildning för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet, samt Nynas policyer, stöder dessa ansträngningar.

Följande fyra riktlinjer gäller för hela Nynas:

  • HSSE&Q-policyn (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet)
  • Policy för förebyggande hälsa
  • Rese- och säkerhetspolicy
  • Alkohol- och drogpolicy

Ambition 2030

Vi strävar efter att konsekvent tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare och strävar efter säkra och kontrollerade processer inom all verksamhet. En långvarig ambition är att ha ett resultat som är bättre än branschgenomsnittet när det gäller hälsa och säkerhet, inklusive såväl personlig säkerhet som processäkerhet.

Hälso- och säkerhetsprestanda

Under de senaste åren har Nynas genomfört ett antal åtgärder för att förbättra det totala antalet personskador (TRI), bland annat genom extra säkerhetsmöten, genom att uppdatera våra minimikrav på säkerhet och genom att dela bästa praxis. Dessa ansträngningar har gett resultat.

Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala. Läs och ladda ner vår Code of Safe Conduct.