Hälsa & säkerhet

Vårt mål är att alla ska komma hem från arbetetminst lika trygga och välbehållna som när de komtill jobbet.

Linjeledningen är ansvarig för att främja en stark hälso- och säkerhetskultur medan alla medarbetare och underleverantörer ansvarar för att bidra till hälsa och säkerhet i sina arbetsaktiviteter. Program och utbildning för att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet, samt Nynas policyer, stöder dessa ansträngningar.

Följande fyra riktlinjer gäller för hela Nynas:

  • HSSE&Q-policyn (hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet)
  • Policy för förebyggande hälsa
  • Rese- och säkerhetspolicy
  • Alkohol- och drogpolicy

Hälso- och säkerhetsprestanda

Under de senaste åren har Nynas genomfört ett antal åtgärder för att förbättra det totala antalet
personskador (TRI), bland annat genom extra säkerhetsmöten, genom att uppdatera våra minimikrav på säkerhet och genom att dela bästa praxis. Dessa ansträngningar har gett resultat. Vår TRIF-poäng (Total Recordable Injury Frequency) för personskador har förbättrats konsekvent från 4,7 2018 till 1,1 2021, vilket är vår bästa poäng någonsin och bättre än branschgenomsnittet på 1,5.

Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala.