FOKUSOMRÅDE

Miljö & klimat

Vi fokuserar alltmer på hur vi kan förse våra kundermed högkvalitativa produkter som också hjälper dematt minska sin klimatpåverkan och energiförbrukning.

Inom vår egen verksamhet har vi en lång erfarenhet av att arbeta för att minska vår klimatpåverkan, förbättra vår energieffektivitet och vara en ansvarsfull granne genom att åtgärda gamla problem, till exempel sanera förorenad mark och förorenat vatten.

Miljöprogram

Vi har lyckats minska ångförlusterna i Nynäshamn dramatiskt sedan 2010. Ångbesparingarna har minskat den årliga energiförlusten från 27 762 MWh 2010 till endast 2 160 MWh 2021.

Vi har pågående program för att förbättra vår energieffektivitet. Vårt Harburg-raffinaderi inledde till exempel ett femårigt program 2021 med målet att minska energiförbrukningen med 25 procent fram till 2025.