Ansvar

Här kan du läsa om Nynas företagsansvar och vad vi gör för att bidra till hållbar utveckling genom att förbättra den påverkan som våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Vägledande principer

På Nynas har vi en policy och en process för alla delar av vår verksamhet, bl.a. hälsa, säkerhet, kvalitet, miljöskydd och affärsetik.

Läs mer om Vägledande principer

Hållbar utveckling

Nynas strävar efter att proaktivt bidra till en hållbar utveckling genom att visa förbättringar när det gäller vilken påverkan våra ekonomiska, miljö- och sociala aktiviteter har.

Läs mer om Hållbar utveckling

Miljö

Vi har en skyldighet att skydda miljön. Vi gör därför stora investeringar för att effektivisera våra raffinaderier och transporter med mindre utsläpp i vattnet och luften.

Läs mer om Miljö

Samhälle

För ett oljebolag är det viktigt, kanske viktigare än för andra företag, att vara en så bra samhällsmedborgare som möjligt.

Läs mer om Samhälle

Säkerhet

På Nynas kommer säkerheten först, sist och mittemellan. Vår säkerhetsfilosofi går långt utöver att bara följa olika rättsliga krav och branschstandarder.

Läs mer om Säkerhet